Živali so ŽIVA, ČUTEČA BITJA!

Včeraj je bila v Državnem zboru sprejeta pomembna sprememba vrednostne pravne opredelitve živali. Živali so po novem 15.a členu definirane kot “čuteče živo bitje”. Časov, ko so bile živali pravno obravnavane enako kot stvari, je konec. Živali niso in ne morejo biti le predmet, ki ga človek obvladuje, saj njihova funkcija ni zgolj služiti lastniku. S tem smo se približali tudi zgledu Avstrije, Nemčije Švice in drugih evropskih držav, kjer je zavest o dobrobiti živali na visoki ravni. Gre za prvi korak, v bodoče pa bodo potrebne še spremembe področnih zakonodaj, npr. Zakona o živalih, ki bo status čutečih živih bitij bolj natančno opredelili. Stvarnopravni zakonik področni zakonodaji tako daje tudi možnost strožjega sankcioniranja grobega ravnanja z živalmi – čutečimi živimi bitji, njihovega zanemarjanja, mučenja in, nenazadnje, odpravlja tudi situacije, ko so živali bile predmet rubežev.

V Listi Marjana Šarca smo ponosni, da smo že od vsega začetka bili veliki in neomajni podporniki tovrstne spremembe zakonodaje.

Fotogalerija poslancev LMŠ s svojimi prijatelji.