Zbor članic in članov lokalnega odbora LMŠ Kamnik

V četrtek, 21. novembra 2019 se je v Kamniku ustanovil lokalni odbor LMŠ Kamnik. Ustanovitve se je udeležil tudi predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec in predsednik LDP Dušan Papež. Predsednik stranke je v nagovoru izrazil zaupanje ljudi v stranko in pohvalil delovanje svetnic ter svetnikov v občinskem svetu Kamnik, ki igrajo pomembno vlogo. Zato je potrebno, da smo v občinskem svetu aktivni in da še naprej dajemo dobre predloge. Verjame, da bo tudi lokalni odbor LMŠ Kamnik deloval uspešno in povezovalno.

Za predsednika lokalnega odbora LMŠ Kamnik je bil izvoljen Igor Žavbi, za podpredsednika Urban Bergant in v izvršni odbor so bili izvoljeni Jože Arko, Brane Golubović in Mateja Gradišek.

Na zboru so članice in člani sprejeli tudi Pravila o delovanju lokalnega odbora LMŠ Kamnik in novo izvoljeni predsednik lokalnega odbora LMŠ Kamnik je predstavil delovanje in aktivnosti odbora LMŠ Kamnik.