Zaključeno kontituiranje lokalnega odbora LMŠ Dravograd

Tudi v Dravogradu, v dvorcu Bukovje, so v četrtek 10. oktobra na 2. zboru članstva zaključili konstituiranje lokalnega odbora LMŠ Dravograd. Izjemno veseli ob novici, da je vlada potrdila poroštveni zakon za projekt 3. razvojne osi, ki bo Koroško končno približal ostalim regijam v Sloveniji, so za podpredsednika izvolili Marjana Epška, v tričlanski izvršni odbor pa so bili izvoljeni Branko Perovnik, Romana Sešel in Brigita Vogrin. Po analizi dela svetniške skupine v občinskem svetu, ki ga je povzela predsednica lokalnega odbora LMŠ Dravograd Marjeta Podgoršek Rek ter razpravi o načrtih za prihodnje delo odbora, bodo z novo energijo nadaljevali začrtano pot.