Zahteva LMŠ: O spornem financiranju Zavoda Iskreni naj razpravlja pristojni parlamentarni odbor, sprejme naj tudi ustrezne sklepe

V LMŠ smo pripravili in vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za delo glede spornega financiranja Zavoda Iskreni.  Našo zahtevo so sopodpisali tudi v drugih opozicijskih poslanskih skupinah.

Strokovna skupina na Ministrstvu za delo je izmed 135 prijavljenih organizacij dva milijona evrov evropskih sredstev za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19 razdelila med 17 organizacij, ki so izpolnjevale pogoje. Med drugim je bil od kar 127 nevladnih organizacij, ki na razpisu niso zbrale dovolj točk ali pa so dobile manj denarja, uspešnejši tudi Zavod Iskreni. Gre za zavod, ki je ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan s stranko NSi. Minister Janez Cigler Kralj, ki je njegov soustanovitelj, je le tri dni pred tem, preden je postal minister, iz zavoda izstopil, danes pa v njem deluje kot prostovoljec.

Minister je do včeraj trdil, da v postopku ni sodeloval, razkriti dokumenti pa kažejo, da je končni izbor potrdil prav minister s svojim podpisom.

Ker gre za zavod, ki med drugim nasprotuje splavu, homoseksualnost označuje za bolezen in promovira celo anti-cepljenje, čeprav se trenutno ves svet bojuje z virusom covid-19, se sprašujemo tudi, kako lahko država sofinancira ustanove, ki ne delujejo v javnem interesu.

Hkrati gre za zavod, ki je ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan z NSi. Zavod, ki ima v lasti tudi portal Domovina.je, ki je naklonjen vladi. Prav medij Domovina.je z oglaševanje podpira tudi ministrstvo za obrambo, ministrstvo Mateja Tonina, kar kaže na očitno prakso in vzorce stranke NSi in njenih vodilnih – lastno promoviranje, klientelizem in politično kadrovanje. Financiranje Zavoda Iskreni je samo eden od kamenčkov v mozaiku tega vzorca delovanja.

Je pa zdaj jasno, zakaj minister enostavno ni imel časa, da bi se od prevzema funkcije ukvarjal s tem, kako zaščiti domove za starejše.

Dejanje je zato moralno in etično sporno, standardi delovanja politikov pa so drastično padli, če samo spomnimo, zakaj vse so odstopali ministri Šarčeve vlade.

Na seji odbora bomo zato predlagali sprejetje naslednjih sklepov: 

1.    Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v roku 3 dni Državnemu zboru pošlje dokumentacijo, na podlagi katere je bil na javnem razpisu izbran Zavod Iskreni in razloge za izbor zavoda.

2.     Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, da preuči morebitne sume korupcijskih tveganj, povezanih z osebno vpletenostjo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic.

Celotno zahtevo si lahko preberete tukaj: