ZADNJI KANDIDAT IZ VRST STRANKE LMŠ USPEŠNO OPRAVIL ZAGOVOR ZA MINISTRA ZA JAVNO UPRAVO

»Javna uprava mora zgled iskati v gospodarstvu«

Odborniki za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so z glasovanjem potrdili ustreznost Rudija Medveda za ministra za javno upravo. »Sam sem skozi vse svoje poklicno delovanje javni uslužbenec,« so bile njegove začetne besede. Kot direktorja občinske uprave so ga zmotile predvsem posplošene ocene o vrednosti javne uprave in njeni pregovorni preobilnosti. Verodostojni podatki, ki jih je podrobno navedel, pričajo ravno o nasprotnem. »Tako je Slovenija z nekaj manj kot petinskim deležem celotne zaposlenosti krepko pod povprečjem Evropske unije, kjer je ta delež skoraj četrtinski. Po dejavnostih pa razen izobraževanja zaostaja za evropskim povprečjem, tudi v javni upravi.« Poudaril je, da v Sloveniji obstaja splošen družbeni konsenz v zvezi z obsegom del javnega sektorja »in zato ne more biti pojmovan kot breme te družbe, saj za vse nas, za državljane in državljanke, za gospodarstvo in podjetništvo, opravlja nujno potrebne storitve«. Javni sektor prav tako ustvarja dodano vrednost, v bruto družbenem proizvodu približno 16 odstotkov, je še dodal na koncu. Velik problem kandidat vidi v absolutni prenormiranosti današnje družbe, s čimer prihaja množica predpisov in »na koncu stvari tako zapletemo, da se javna uprava tudi sama več ne znajde v tej prenormiranosti«. Po njegovem mnenju je rešitev v sistematičnem poenostavljanju postopkov oziroma debirokratizaciji tudi s pomočjo števca predpisov v pripravi in v veljavi. Kot izredno pomembno je izpostavil področje digitalizacije in centralizacije storitev v oblaku z uvedbo elektronskih osebnih izkaznic ter digitalnega državljanstva. Do izteka tega leta bo začela delovati aplikacija Moped, ki bo služila kot orodje za elektronsko pripravo predpisov, vključno z ustrezno presojo posledic na različnih področjih. Portal, ki dejavno vključuje uporabnika javnih storitev pri pripravi predpisov, je e-Demokracija, ki bo prav tako urejen na način, da bodo objavljeni vsi predlogi predpisov. Pri tem je omenil še spletno mesto Stop birokracija, ki je po njegovem mnenju zelo slabo poznano in ga državljani žal premalo uporabljajo. Pogajanja s sindikati javnega sektorja se bodo začela takoj, pri čemer je trdno prepričan, da bo dosežen tudi dogovor. V zvezi s pogajalskimi izhodišči vlade je poudaril, da je v tem trenutku neodgovorno govoriti o sleherni pogajalski taktiki, ko še vlada ni potrjena. Med poglavitne ukrepe je uvrstil tudi prenovo enotnega plačnega sistema, ki mora ostati enoten, saj izstopanje posameznih skupin ne bo ničesar rešilo. Kandidat se zavzema za model, ki v prvi vrsti odpravlja togost pri ocenjevanju in nagrajevanju uspešnosti zaposlenih v javni upravi. V sled temu je izrazil namero po zvišanju variabilnega dela plače, ne da bi se povečal skupni obseg mase plač, in izpostavil nujnost večanja odgovornosti predstojnikov. Na podlagi izkušenj večletnega delovanja v lokalni samoupravi se zaveda potrebe po nadgradnji sistema pravičnega javnega naročanja, prav tako pa tudi posodobitve financiranja lokalne samouprave, kjer bo treba doseči tudi splošen konsenz o njeni reformi v smislu ustanovitve pokrajin.