ZA ŠARCA PREKARNO DELO NI SPREJEMLJIVO

V časniku Dnevnik so včeraj med drugim pisali o problematiki prekarnega dela. Kot navajajo, je v Sloveniji po oceni ministrstva za delo prekarno zaposlenih 14 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva oziroma okoli 135.000 ljudi. Inštitut za študije prekariata, ki poleg samozaposlenih ter tistih z avtorskimi in podjemnimi pogodbami šteje med prekarce tudi delavce s pogodbami za določen in krajši delovni čas ter delavce, zaposlene prek agencij, ocenjuje, da dela v negotovih zaposlitvah kar 35 odstotkov oziroma 335.000 ljudi, po nekaterih drugih podatkih pa naj bi njihovo število preseglo celo 40 odstotkov delovne populacije. Najbolj ogroženi so mladi do 25. leta starosti, med katerimi naj bi jih bilo v prekarnih zaposlitvah kar 75 odstotkov. Prekarno delo ima zaradi svoje začasnosti, negotovosti, odsotnosti pravne in socialne varnosti ter praviloma nizkih prejemkov zelo negativne posledice na ljudi, njegov razmah pa ob manj pobranih davkih in socialnih prispevkih vse bolj ogroža tudi prihodke javnih blagajn. Delodajalci sicer v fleksibilnosti delovnih razmerij in nižjih stroških vidijo konkurenčno prednost, a dolgoročno izgubljajo na razvoju in pomenu človeškega kapitala.

Do problematike se je opredelil tudi predsednik stranke LMŠ, ki je mnenja,  da je potrebno v sodelovanju s socialnimi partnerji in stroko premišljeno in hitro sprejeti ukrepe, ki gredo v smer prepoznavanja in reguliranja prekarnih zaposlitev. Prvi korak v stranki vidimo v tem, da se prekarnemu delu odpove javni sektor.