ZA RAZVOJ TRAJNOSTNE PROMETNE POLITIKE

V ponedeljek, 16. junija, sta se poslanca LMŠ Jerca Korče in Edvard Paulič srečala s predstavnikoma Koalicije za trajnostno prometno politiko, neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za razvoj trajnostne prometne politike v Sloveniji. Njihove teze za trajnostno prometno politiko je s strani Inštituta za politike prostora predstavil direktor Marko Peterlin ter predsednik Bojan Žižek s strani Slovenske kolesarske mreže.

Predstavnika Koalicije za trajnostno prometno politiko sta podrobneje predstavila točke, ki so ključne za razvoj Slovenije na področju trajnostnega prometa, kar bi po njihovem mnenju posledično vplivalo tudi na enakomernejši in enakopravnejši razvoj družbe, ob ohranitvi kvalitete okolja in prostora. Predstavljeni so bili cilji na področju javnega potniškega prometa, kolesarjenja, pešačenja ter nasploh prometnega načrtovanja. Glavni problem trajnostne prometne politike vidijo predvsem v tem, da se neenakomerno vlaga v prometne sisteme, na kar jasno kaže tudi statistika. Po opravljenih raziskavah leta 2013 je bilo več kot 83 odstotkov vseh poti opravljenih z osebnim avtomobilom. Prav zato predstavniki poudarjajo, da skrb za mobilnost prebivalstva ne predstavlja zgolj vlaganje v cestno infrastrukturo, temveč uravnotežen razvoj vseh prometnih podsistemov, njihovo preudarno povezovanje ter predvsem spreminjanje potovalnih navad.

Predstavnika LMŠ sta ob tem poudarila, da je stopnja motorizacije v Sloveniji res visoka, saj avto še vedno pogosto predstavlja statusni simbol. Strinjali so se tudi, da bo miselnost ljudi moč spremeniti le, ko bo na tem področju ponujena kakšna kakovostna sprememba.