Vsebino v 2021 prilagajamo »novi realnosti«

Aktivno članstvo v koordinacijskih, lokalnih in iniciativnih odborih po vsej Sloveniji

LMŠ deluje na celotnem območju Slovenije – z dvanajstimi koordinacijskimi,  devetnajstimi lokalnimi in enaintridesetimi iniciativnimi odbori. S triinpetdesetimi občinskimi in mestnimi svetniki in tremi podžupani v treh občinah pa LMŠ deluje v 29-ih občinah.

Čeprav je bilo aktivnosti na terenu v 2020 in 2021 zaradi epidemije covida-19 manj, se je lani in letos v stranko vključilo veliko novih članic in članov, ki aktivno sodelujejo v organih stranke, na novo ustanovljenih programskih odborih stranke in so vključeni v aktualno dogajanje v njihovem lokalnem okolju.

Programski odbori

Šestnajstim programskim odborom smo dodali tudi odbor za digitalno preobrazbo, znanost in raziskave, saj ocenjujemo, da je za dolgoročni preboj Slovenije ključna združitev vseh digitalnih in razvojnih potencialov na enem mestu. Odbor vodi dr. Jure Gašparič, nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  

Programske odbore vodijo vidni člani stranke, simpatizerji in strokovnjaki. Med njimi, poleg že omenjenega dr. Gašpariča, mag. Vojmir Urlep (programski odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo), dr. Klemen Grošelj (programski odbor za infrastrukturo), nekdanja ministrica v času vlade Marjana Šarca mag. Ksenija Klampfer (programski odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), nekdanji minister za kohezijo dr. Iztok Purič (programski odbor za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), nekdanji minister Boštjan Poklukar (programski odbor za notranje zadeve), nekdanji minister Rudi Medved (programski odbor za javno upravo), nekdanji državni sekretar mag. Igor Mally (programski odbor za zunanje zadeve), dr. med. Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma Kamnik (programski odbor za zdravje).

Odprti za vse, ki želijo dobro Sloveniji

Ker je stranka LMŠ odprta za vse, ki želijo dobro Sloveniji, so se stranki pridružila tudi nekatera znana imena iz slovenskega političnega prostora. Med najbolj vidnimi člani, ki so v LMŠ prestopili iz stranke SMC zaradi nestrinjanja z napačno smerjo, v katero je zašla ta stranka, so poslanec Jani Möderndorfer, nekdanja ministrica mag. Ksenija Klampfer in nekdanji državni sekretar dr. Jure Gašparič. Vsi danes aktivno sodelujejo pri delu stranke LMŠ.

Iz stranke SAB se je stranki LMŠ pridružil dr. Iztok Purič. Na finančnem področju z nami sodeluje dr. Andrej Bertoncelj, nekdanji minister za finance.

Program LMŠ

Program, ki nastaja v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in je v zaključni fazi, je usmerjen v okrevanje in napredek Slovenije, in to v vseh pogledih. Predvidoma bo potrjen na posebnem programskem dogodku stranke v letošnjem letu. 

Program stranke zadnje leto prilagajamo “novi” realnosti oziroma razmeram, ki so posledica epidemije. Del programa LMŠ smo vključili tudi v program Koalicije ustavnega loka, zlasti predloge, povezane z reševanjem stanovanjske problematike (mladih) in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanj ter infrastrukture za starostnike.

Prioritete programa izhajajo iz soočanja Slovenije s kompleksnostjo post covid-19 obdobja – od gospodarskih, socialnih, družbenih, psiholoških in številnih drugih posledic epidemije. Cilj programa je tudi povrniti zaupanje v temeljne vrednote, tudi tiste, na katerih je država nastala, predvsem pa smo prepričani, da je treba ustaviti spodjedanje demokracije, pravne države ter vseh njenih sistemov. Izziv in zlasti nuja bo državo in njeno delovanje vrniti v čas pred tretjo vlado Janeza Janše, ki je – o tem ni nobenega dvoma  več – še bolj brezkompromisna od njegovih prvih dveh. Cilj programa je tudi povrnitev zaupanja v vrednotna izhodišča, na kateri temelji ta država, kajti njihovo erozijo, za katero je kriva najbolj škodljiva vlada v zgodovini Slovenije, spremljamo vsak dan.

Programska izhodišča med drugim podrobneje predstavljamo na okroglih mizah, ki so namenjene dialogu in rešitvam za prihodnost.  

Ves čas zagovarjamo isto politiko

Stranka Lista Marjana Šarca se je utrdila v slovenskem političnem prostoru kot zanesljiv in konstruktiven politični partner – ne glede na njen koalicijski ali opozicijski status – ter v evropskem prostoru dokazala, da z aktivnima poslanko in poslancem – kot del zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo ter politične skupine Renew Europe – lahko prevzame odgovornost političnega delovanja.

Ljudje so nas že spoznali in vidijo, da vseskozi zagovarjamo isto politiko. Pred volitvami smo rekli, da v Janševo vlado ne gremo in nismo šli. Ko ni bilo dovolj glasov za vladanje, smo mirno odšli v opozicijo, tako kot se to počne v vseh normalnih demokracijah.Po vsem videnem bodo ljudje krepko premislili, komu bodo dali glas. Mogoče je zdaj čas, da nam namenijo več glasov, da bomo lahko delali.