Kandidatka za županjo Občine Radovljica

Vojka Jesenko

Naprej Radovljica, po celi občini

Ekipa stranke LMŠ z menoj kot županjo lahko popelje Občino Radovljica naprej, saj je čas, da se:

  • vitalni cilji in projekti za razvoj Občine, zastavljeni leta nazaj, končno uresničijo; Ena takih zgodb je zagotovo izgradnja gasilnega doma oziroma neke vrste regijskega reševalnega centra v Radovljici. Ta mora slediti tehnološkemu napredku sistema zaščite in reševanja, prav tako mora nuditi možnost vadbe in izobraževanj za sistem zaščite in reševanja. Poleg tega mora biti primeren za morebitne druge potrebe, kot  večnamenski prostor, saj gasilce in prve posredovalce potrebujemo večkrat, kot bi si sami želeli. Skrb za tak prostor, kjer bi bil shranjen tudi del tehnične ter osebne zaščitne opreme, je v preteklih letih bodisi izostal, bodisi je zaradi neažuriranja opreme, bila le ta pomanjkljiva.
  • občina poveže in postane predvsem partner lokalnim krajevnim skupnostim, jim stoji ob strani in spoštuje zastavljene projekte in usklajene cilje krajevnih skupnosti ter jim v čimkrajšem času pomaga pridobiti evropska sredstva za uresničitev teh ciljev. V primeru, če ideje sodijo v projekte Evropske unije, pa sodelovati z drugimi občinami in razvojno agencijo ter drugimi subjekti. To je aktualno predvsem pri projektih sanacije vodovodnega omrežja, izgradnje prepotrebnih pločnikov in varnih poti, projektov za spodbujanje turizma ter s tem povezano pripoznano identiteto posameznega kraja, s ciljem enotne identifikacije občine, term mnogimi drugimi projekti.
  • mladi po šolanju vračajo v domače okolje, zato je potrebno celostno obravnavati tudi ponudbo stanovanjskih površin. Pri tem pa ne gre prezreti, da je potrebno zagotoviti kvalitetno in cenovno primerno varstvo v vrtcih ter ponuditi zadostno raznolikost in ponudbo prostovoljnih in obšolskih dejavnosti naših najmlajših.
  • poskrbi za medgeneracijsko sodelovanje in hkrati tudi nameni več socialne skrbnosti upokojenim občanom, tudi s preučitvijo možnosti vzpostavitve dodatnih občinskih javnih prevoznih linij in možnostjo ponovne vzpostavitve manjših trgovin v posameznih krajih.
  • uspešna zgodba Radovljice kot mesta razširi na vsa naselja občine; Občani Občine Radovljice vsi potrebujemo dobro cestno in komunalno infrastrukturo, koše za smeti in klopce na razglednih točkah na celotnem območju občine in ne le v mestu.
  • spodbuja lokalne podjetnike, da ostanejo doma,  zaposlujejo občane (tudi tiste, ki se po končanem šolanju vračajo v domače okolje) in se s tem ustavi propadanje velikih proizvodnih objektov, ki so že zgrajeni v občini.
  • mladim kreativnim umetnikom in kulturnikom ter perspektivnim športnikom ponudi čimveč možnosti za predstavitev in razvoj v lokalnem in širšem okolju.
  • uvede nesporno zakonito in transparentno delovanje, predvsem za celostno prevetritev cen storitev, ki jih plačujemo občani. Vse to z željo po dokazljivi ekonomski upravičenosti postavljenih cen, od komunalnih storitev, komunalnega prispevka ob gradnji ali nadomestni gradnji, lokacijskih preveritev, do cen vrtcev in oskrbe. To zahteva celovit pregled občinskih aktov, ki so bili do sedaj sprejeti in tudi morebitne revizije posameznih že potrjenih oz. izpeljanih projektov.

Vojka Jesenko se je rodila 3.3.1973. Po izobrazbi je univerziteni diplomirani organizator dela. Leščanka, ki zadnjih deset let z družino živi v Radovljici. Ima 20 let delovnih izkušenj, v študentskih in prvih letih redne zaposlitve je delovne navade in izkušnje nabirala v gospodarstvu. Od leta 2000 je zaposlena v državni upravi, kjer je delovala na področju informatike, kadrov, kakovosti, organizacije poslovanja ter informacijske varnosti.  Bila je zunanji revizor s področja varovanja informacij po standardu ISO 27000 in notranji presojevalec po standardu ISO 9000. Trenutno opravlja dela in naloge v nazivu sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve na področju varnostnega načrtovanja.

Podrobneje na njegovi spletni strani www.vojkajesenko.strankalms.si