Kandidatka za županjo Občine Črnomelj

Vesna Fabjan

Naprej Črnomelj

Svoje domače okolje imam rada. Z jasno vizijo ter s pozitivnim odnosom do dela in soobčana se podajam na pot kandidature. Ne bremenijo me pretekli politični odnosi, vsakemu lahko pogledam v oči, ne izkoriščam sistema in imam čiste namene. Sem človek akcije. Hočem sodelovati z ljudmi in se od vas učiti.

Želim si, da bi naša mladina odraščala v pozitivnem okolju in da bi se med ljudi vrnil pozitivni duh. Zato si bom prizadevala za ponovno oživitev družabnega življenja v občini in večji aktivnosti krajevnih skupnosti, odpiranju razprav na pereče teme s sodelovanjem občanov pri odločitvah, spostavitvi spodbudnejšega in trajnostno naravnanega poslovnega okolja v dialogu s podjetniki, pridobivanju delovnih mest z večjo dodano vrednostjo in smotrnejšem vodenju investicij, za pospešeno črpanje evropskih sredstev, boljšo komunalno in infrastrukturno opremljenost, povezovanje s podobnimi občinami in izmenjavo primerov dobre prakse, prijaznejši in k občanu naravnani občinski upravi, spodbujanju učenja mladih, ki izkazujejo večje potenciale in se trudila, da se dodo mladi izobraževali v kakovostnih vrtcih in šolah ter se po končanem študiju lahko vrnili domov v perspektivno zeleno in varno okolje. To niso obljube, pač pa moje videnje prihodnosti Občine. Obljubim lahko le, da se bom glede na dane možnosti z vsem srcem trudila delati dobro za ljudi.

Vesna Fabjan se je rodila 28. 8. 1976 v Novem mestu. Osnovno in srednjo šolo je obiskovala v Črnomlju, kjer tudi živi in dela. Po izobrazbi je diplomirana univerzitetna profesorica geografije in zgodovine. Osemnajst let je že zaposlena na srednji šoli Črnomelj in je v postopku pridobivanja najvišjega učiteljskega naziva »svetnik«. Hkrati je članica mednarodne žirije mladih raziskovalcev, predstavnica ICYS in SC ICYSS za Slovenijo ter zunanja sodelavka v več izobraževalnih ustanovah v domačem, slovenskem in mednarodnem okolju (RIC, ZOTKS, ZRSŠ, MC BIT, ICYS, …). Z družino (partnerjem, hčerko in sinom) živi v prijetnem okolju, v enodružinski hiši na robu Črnomlja. Družina je njena največja vrednota. V prostem času rada kuha in peče, vrtnari ter pleše (sicer je ljubiteljica vseh športov). Je kreativna, energična, vztrajna in pogumna, zato se ne boji izzivov, ki jih prinašata življenje in poklicna kariera. Velik del svojega življenja posveča delu v lokalni skupnosti, predvsem delu z mladimi. Organizirala je veliko dobrodelnih, kulturnih in zabavnih prireditev, dvanajst let je bila idejni vodja in organizatorica projekta Šolski plesni festival, z dijaki dosega visoke rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih in je vodja Zavoda za vedoželjno mladino Bele krajine (v ustanavljanju). Za svoje delo je leta 2016 od občine Črnomelj prejela Župančičevo diplomo. Zaveda se, da so mladi ključnega pomena za razvoj in napredek občine, zato si prizadeva, da bi to tudi začutili in tudi ostali v domačem okolju.

Podrobneje na njegovi spletni strani www.vesnafabjan.strankalms.si