Tina Heferle

Tina Heferle se je rodila 28. 5. 1986 v Kranju. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica. Študij prava je na Pravni fakulteti v Ljubljani z odliko dokončala leta 2011. Zaposlena je bila v pravni službi Občine Moravče ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Decembra leta 2016 je uspešno opravila pravniški državni izpit in se takoj zatem zaposlila kot odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni, kjer je bila do izvolitve v DZ tudi zaposlena kot odvetnica.

Poslanska pisarna: Ljubljanska cesta 67, 1230 Domžale

Uradne ure: vsak ponedeljek po predhodnem dogovoru na 031/333/086

E: tina.heferle@dz-rs.si