Jerca Korče

Jerca Korče se je rodila 27. 2. 1990 v Ljubljani. Zaključuje študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer Geografija. Je nekdanja predsednica Kluba logaških študentov in predsednica Mladinskega sveta Logatec. Je aktualna svetnica v občinskem svetu Občine Logatec. V času migrantske krize je bila aktivna prostovoljka Civilne zaščite Logatec. Od aprila 2018 je podpredsednica stranke Lista Marjana Šarca.