Igor Peček

Igor Peček se je rodil leta 1964 v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, od leta 2001 je bil kot direktor komerciale zaposlen v podjetju Sodexo, d. o. o. Svojo delovno kariero je začel v Iskri, kjer je opravil pripravništvo in strokovni izpit. Na Tehniškem šolskem centru Kranj je delal tudi kot učitelj strokovnih predmetov in v tem času sodeloval v projektih Ministrstva za šolstvo in šport kot izredni predavatelj na področju uporabnega računalništva. Je tudi predsednik Sveta Krajevne skupnosti Hrastje in član Sosveta krajevnih skupnosti, ki deluje v okviru Mestne občine Kranj.

Članstvo v delovnih telesih DZ:

Komisija za nadzor javnih financ (predsednik)

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

Odbor za finance

Odbor za zadeve Evropske unije

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

Poslanska pisarna: Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

Uradne ure: Šenčur –  vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14. ure do 16. ure; Cerklje na Gorenjskem – vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13. ure do 15. ure

E: igor.pecek@dz-rs.si