Edvard Paulič

Edvard Paulič se je rodil 12. 8. 1968 na Ptuju, trenutno pa živi v Komendi. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, dokončal je tudi podiplomski študij managementa na IEDC – Poslovni šoli Bled ter pridobil strokovni naziv MBA. V času svoje kariere je opravljal različne vodstvene naloge na področju telekomunikacij in si tako pridobil raznovrstne izkušnje. Trenutno opravlja delo specialista telekomunikacij na področju razvoja in upravljanja storitev.

Članstvo v delovnih telesih DZ:

Komisija za poslovnik

Odbor za gospodarstvo

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predsednik)

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

Ustavna komisija

Poslanska pisarna: Trg svobode 18, 4290 Tržič

Uradne ure: vsak ponedeljek po predhodnem dogovoru

E: edvard.paulic@dz-rs.si