Edvard Paulič

Edvard Paulič se je rodil 12. 8. 1968 na Ptuju, trenutno pa živi v Komendi. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, dokončal je tudi podiplomski študij managementa na IEDC – Poslovni šoli Bled ter pridobil strokovni naziv MBA. V času svoje poslovne kariere je opravljal različne vodstvene naloge na področju telekomunikacij in si tako pridobil raznovrstne izkušnje. Pred nastopom poslanske funkcije je opravljal delo specialista telekomunikacij na področju razvoja in upravljanja storitev.

Članstvo v delovnih telesih DZ:

Komisija za poslovnik

Odbor za gospodarstvo

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predsednik)

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

Ustavna komisija

Poslanska pisarna: Trg svobode 18, 4290 Tržič

Uradne ure: vsak ponedeljek po predhodnem dogovoru

E: edvard.paulic@dz-rs.si