Samostojni svetnik v občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi

Sašo VUČKO

PROGRAM 2018-2022:  

V stranki Lista Marjana Šarca Zagorje ob Savi smo zazrti v dobrobit slehernega državljana.

V imenu tega se stranka zavzema za deregulacijo in debirokratizacijo sistemov – s hitrimi, jasnimi in enostavnimi postopki. V naši družbi moramo učinkovito poskrbeti za mlade, za njihovo osamosvojitev in zaposlitev kot tudi za upokojence. Pri tem sta ključna medgeneracijska solidarnost in sodelovanje. Spodbujanje na lokalni ravni razvoja mikro in makro gospodarstva ter ustrezne modernizacije lokalne prometne in stavbne infrastrukture z usmeritvijo v zdravo življenjsko okolje.

Spodaj objavljamo točke programa za obdobje 2018-2022. Zavedamo se, da smo sveži na področju lokalne politike, pa vseeno, se zavedamo da sprememb ni mogoče delati čez noč. To niso obljube, ampak želja da naredimo korak naprej.

Občina Zagorje ob Savi je v svoji zgodovini naredila velik napredek. Ni za zanikati, da je občina izkoristila sredstva v pravem trenutku in omogočila vsem nam lepše življenje. Pa vseeno menimo, da ni časa za spanje na lovorikah. Potrebna je svežina in naša želja je sodelovati pri razvoju naše občine.

Ne obljubljamo vsega mogočega, OBLJUBLJAMO pa TRDO, POŠTENO in KOREKTNO delo za dobrobit vseh občank in občanov.

1. ZA razvoj TURIZMA

 • zavzemali se bomo za trajnostni razvoj turizma, ki bo glavna panoga gospodarskega razvoja in s tem povečanje števila delovnih mest,
 • zavzemali se bomo za iskanje učinkovite rešitve za Medijske toplice, Zagorje mora imeti in si zasluži letno kopališče, v preteklosti smo imeli dve, zdaj nimamo nobenega,
 • zavzemali se bomo za ureditev vse potrebne infrastrukture na turističnih območjih (ceste, pločniki, sprehajalne steze, peš poti, kolesarske poti,…),
 • zavzemali se bomo za ureditev parkirnih mest za avtodome in avtobuse,
 • v sodelovanju z društvi se bomo zavzemali za izbiro turistične lokacije, katera bo zanimiva celo leto (downhill, pustolovski park, učne poti, …),
 • zavzemali se bomo za ohranitev Knapovske dediščine ter njeno nadgradnjo v celovito izkušnjo kot so jo tedaj dojemali prebivalci,
 • zavzemali se bomo za dostopnost kraške jame Markov Štangovc nad Kisovcem širši javnosti,
 • zavzemali se bomo za vzpostavitev informacijske aplikacije, katera bi s pomočjo pametnih telefonov povezovala vse interesne točke občine,
 • zavzemali se bomo, da občina Zagorje ob Savi ostane zelena,
 • zavzemali se bomo za vključitev vseh deležnikov, ki lahko pripomorejo k razvoju turizma (društva, gostinci, turistične kmetije, …).

2. ZA razvoj ŠPORTA

 • zavzemali se bomo za posodobitev igrišč v občini (določena igrišča je potrebno preplastiti, urediti osrednje igrišče z razsvetljavo, …),
 • zavzemali se bomo za izgradnjo atletske steze,
 • zavzemali se bomo za izgradnjo kolesarske steze ŽP Zagorje ob Savi – Orehovica, ki se kasneje lahko nadgradi s projektom: mreža koles za izposojo,
 • zavzemali se bomo za ureditev igrišč v Kisovcu (Čebinov travnik, športni park Svoboda Kisovec), katera bodo uporabna za vse generacije,
 • zavzemali se bomo za osvetlitev tekaške proge v Europarku in nogometnega igrišča,
 • zavzemali se bomo za namestitev garderob ob nogometnem igrišču v Europarku,
 • zavzemali se bomo za rešitev Partizana.

3. ZA KNJIŽNICO

 • zavzemali se bomo za primeren prostor za novo, moderno knjižnico in tako omogočiti prenos znanja na kakovostnem nivoju.

Knjižnica je izrednega pomena za trajnostni razvoj znanja in ohranjanje kulturne dediščine. Je baza in stičišče znanja. Omogoča druženje in izvajanje razločnih literarnih krožkov in druženja. V Zagorju imamo primer dobre prakse kjer se knjižnica kaže tudi kot organizator in izvajalec predstavitev knjig, kot tudi različnih seminarjev za širšo populacijo. Mnenja smo, da si knjižnica zasluži tudi primerno mesto v našem lokalnem prostoru.

 4. ZA razvoj INFRASTRUKTURE

 • zavzemali se bomo za posodobitev in ureditev cest, pločnikov, prehodov, plazov in dokončanje tekočih projektov,
 • zavzemali se bomo za ureditev sistema točkovanja pri izbiri prioritetnih projektov in s tem za ločitev javnih interesov od zasebnih,
 • zavzemali se bomo za rešitev problematike parkirišč,
 • zavzemali se bomo za umestitev igrišč in parkov za pse v načrtovanje projektov.

5. ZA MLADE in STAROSTNIKE

 • aktivno bomo pristopili k spodbujanju reševanja prvega stanovanjskega problema mladih,
 • zavzemali se bomo za zagotavljanje dijaškega in študentskega dela v času počitnic na občini, javnih zavodih, javnih podjetjih, …
 • zavzemali se bomo za podpis sporazuma o sodelovanju z univerzo, s katerim si obetamo vzpostavitev pogojev za prenos znanja,
 • zavzemali se bomo za postavitev vadbenega parka za starejše s prilagojenimi napravami za vadbo na prostem,
 • zavzemali se bomo za širitev kapacitet doma za starejše občane.

6. ZA EKOLOGIJO

 • zavzemali se bomo za pošteno, pravično in enako obravnavo vseh podjetji, ki aktivno delujejo v našem prostoru,
 • zavzemali se bomo za učinkovito rešitev izboljšanja kakovosti življenja v naši občini,
 • zavzemali se bomo za trajnostne rešitve problematičnih segmentov onesnaževanja našega okolja,
 • zavzemali se bomo za ohranitev zelene doline za naše zanamce.

7. ZA PARTICIPATORNI PRORAČUN

 • zavzemali se bomo za uvedbo participatornega proračuna, ki bo omogočal aktivno sodelovanje občanov pri razvoju občine.