Samostojni svetnik v občinskem svetu Občine Vuzenica

Matjaž STERŽE

Za kaj SE ZAVZEMAMO? Za čim STOJIMO?

  1. Podpirali bomo aktivno medgeneracijsko sodelovanje, ki bo ohranilo pozitivne vrednote iz preteklosti, sodelovanje in spoštovanje med občani.
  2. Če bo župan povezal vse potenciale, bomo lahko pomagali z izkušnjami in strokovno pomočjo sodelavcev iz našega dosedanjega delovanja (sodelovanje med državo in lokalno skupnostjo, priprava evropskih projektov…).
  3. Gospodarstvu v občini je nujno potrebno ponuditi vse vire infrastrukturne pomoči.
  4. Predlagali bomo projekt turističnega produkta »Dan v Vuzenici«, ki bi združil vse ponudnike storitev in dal možnost razvoju novih (tudi delovnih mest). Razvoj podeželja skozi razvoj turizma in kmetijstva.
  5. Mladim moramo ponovno ponuditi več vsebin in aktivnosti ter razviti odprto okolje, ki jih po končanem šolanju ne bodo odvrnilo od vrnitve v domači kraj.
  6. Zagotoviti moramo status mladim in invalidom prijazne občine ter pomoč pri socialnih stiskah. Za starejše, ki so duša kraja in so kraju dali podobo, pa moramo s spoštovanjem poskrbeti tako, da je njihovo življenje varno, da so v bližini nujno potrebne institucije in da so možnosti za preživljanje prostega časa raznovrstne in v zdravem okolju.
  7. Zavzeli se bomo za celovito reševanje problema poplavljanja Drave (tudi in predvsem z državno pomočjo).
  8. Podpirali bomo postopno posodabljanje cestne in ostale komunalne infrastrukture brez odvečnega kreditiranja in z dobro komunikacijo z občani.
  9. Javno zdravstvo in javno šolstvo ter kvaliteten vrtec morajo biti naš standard.
  10. Podpirali bomo posodobitve društvenih prostorov in zagovarjali ustrezno financiranje društev, ki so nosilci mnogih prostovoljnih aktivnosti v kraju.

Click here to add your own text