Svetniška skupina občinskega sveta Občine Velike Lašče

Katarina GAČNIK

Matej RUPAR

Matjaž HOČEVAR

Sedaj je čas za spremembe. Naša občina šteje slabih 4400 prebivalcev, zakaj ne bi končno stopili skupaj in naredili nekaj korakov naprej – le tako lahko izboljšamo kvaliteto življenja v naši občini. Zato smo se odločili, da se bomo zavzemali za:

Infrastruktura:

 • ureditev vaških središč (prenova in izgradnja igrišč za mladino in šport),
 • optična povezava v celotni občini in vkop glavnih žil električnih vodov v zemljo,
 • prenova in ureditev križišča na Rašici,
 • dokončna ureditev avtobusnih postajališč in prehodov za pešce od Turjaka do Prilesja,
 • asfaltiranje še preostalih občinskih makadamskih cest,
 • pričetek gradnje kanalizacije s skupno čistilno napravo v Velikih Laščah, Malih Laščah in na Rašici ter nadaljnje subvencioniranje malih čistilnih naprav.

Gospodarstvo:

 • čimprejšnja dokončna ureditev obrtne cone Ločica, manjši komunalni prispevek, pomoč pri urejanju vseh potrebnih dokumentov za kupce,
 • dogovor o preureditvi lesno – predelovalne industrije v Robu,
 • podpora domačim podjetnikom in obrtnikom pri njihovem razvoju in pri uresničevanju njihovih ciljev.

Kmetijstvo:

 • vpeljava domače lokalno pridelane hrane na reden jedilnik v šoli in vrtcu ter v trgovino,
 • podpora izobraževanjem v kmetijstvu,
 • pomoč pri promociji in prodaji domačih izdelkov ter pridelkov.

Zdravstvo in civilna zaščita občanov:

 • ureditev vse potrebne dokumentacije za izgradnjo doma za ostarele, oz. organizacijo oskrbe na domu,
 • uvedba sistema prvih posredovalcev pri nujni medicinski pomoči,
 • povečanje števila avtomatskih elektronskih defibrilatorjev (AED) in njihova namestitev po vaseh v občini,
 • večja pomoč in podpora gasilcem pri nabavi opreme in izobraževanju,
 • vključitev poveljnika Gasilske zveze Velike Lašče v civilno zaščito,
 • nabava večjih agregatov za osnovno šolo, vrtec in zdravstveni dom.

Turizem:

 • ureditev večje INFO točke z vodičem na Turjaku ali Rašici,
 • zagotovitev prenočišč in podpora tistim, ki jih zagotavljajo,
 • izdelava digitalne podobe v več jezikih, ki bi predstavljala naše kraje, znamenitosti in ponudnike storitev,
 • podpora in pomoč neprofitnim organizacijam, ki delujejo v naši občini,
 • ponovni najem gradu Turjak.

Izobraževanje:

 • podpora vodstvu osnovne šole pri izvajanju in organizaciji kvalitetnega in raznolikega poučevanja,
 • zagotavljanje zadostnega števila prostih mest v vrtcu za predšolske otroke, ki prihajajo iz naše občine,
 • ureditev primernega prostora za mlade, kjer bi lahko ustvarjali in izvajali delavnice ter projekte,
 • finančna podpora šolskih izletov in šole v naravi, ohranitev subvencioniranja nakupa šolskih potrebščin ter malic in kosil.