Samostojni svetnik v občinskem svetu Občine Šoštanj

mag. Damjan KONOVŠEK

LMŠ Šoštanj se lokalnih volitev v občini Šoštanj udeležuje s političnim programom, ki predpostavlja ureditev in spremembe na naslednjih področjih.

 1. FINANCE:
 • Ureditev zakonske odškodnine za izgubo iz preteklosti in izgubo, ki bo še doletela Občino Šoštanj.
 • Občani morajo biti javno in jasno seznanjeni s porabo javnega denarja v občini Šoštanj in vseh krajevnih skupnostih.
 • Transparenten pregled nad izvajalci, ki sodelujejo z občino Šoštanj.
 • Javno objavljeni vsi projekti občine, tako pretekli kot načrtovani.
 • Ustanovitev projektne pisarne za več črpanja EU sredstev, ki bo na voljo tudi podjetnikom, kmetom in posameznikom, ki živijo in ustvarjajo v občini Šoštanj.
 • Prenos občinskih sej.
 1. ZDRAVSTVO:
 • Vsak občan Šoštanja ima pravico do ustrezne, stalne in takojšne zdravstvene oskrbe.
 • Občani Šoštanja morajo biti v ZD Šoštanj prednostno obravnavani.
 • Zagotovitev dostopa do laboratorijske službe ves čas delovanja ZD Šoštanj.
 • Stalna tedenska prisotnost logopeda.
 • Zagotovitev oskrbe s pediatrično službo.
 • Ohranitev Bolnišnice Topolšica.
 1. JEZERO ŠOŠTANJ:
 • Ureditev atraktivne povezave in krožno sprehajalne – učne poti okoli jezera.
 • Ohranitev edinstvenega biotopa in slikovite okolice jezera.
 • Turistična aktivnost – gostinstvo, kamp in aktivnosti na vodi.
 • Spodbuda ribištvu in tekmovanjem, ki jih društvo prireja.
 • Večja promocija in zgodba potopljene vasi Družmirje.
 1. MESTO ŠOŠTANJ:
 • Osvetliti mesto.
 • Ustanovitev Javnega zavoda, ki bo skrbel za celostno podobo in krovno promocijo občine Šoštanj, povezoval kulturo, šport, turizem in mlade ter omogočal in povezoval vsa društva in aktivne posameznike.
 • Lepša vizualna podoba mesta, oživitev starega jedra in vsebine praznih prostorov, tudi v tržnici.
 • Zavzeli se bomo za ohranitev in ureditev vsebin objektov, ki so zgodovinsko pomembni za Šoštanj – Kajuhov dom, stari zdravstveni dom (nekoč dom družine Woschnagg), dvorec Gutenbuchel, Vila Mayer, atraktivna  osvetlitev in ureditev okolice Pustega gradu, območje nekdanje usnjarne, Vila Kliment  …
 1. GOSPODARSTVO:
 • Pomoč in spodbude podjetništvu.
 • Več sodelovanja in predstavite Pristop-a Šoštanj.
 • Privabiti več gospodarstva v našo občino in s tem zagotoviti prednostna delovna mesta občanom Šoštanja.
 • Povezati gospodarstvo, kulturo, šolstvo in turizem.
 • Z nagradnimi natečaji spodbujati razvoj novih podjetniških idej.
 • Finančne spodbude mladim samozaposlenim.
 1. KULTURA:
 • Kultura po meri ljudi. Kultura, ki bo prijetna in spoštovana.
 • Kultura naj pokriva vsa področja: literaturo, slikarstvo, oblikovanje, kiparstvo, fotografijo, arhitekturo, kulturno dediščino, gledališče, film in glasbo …
 • Ohranjanje kulturne dediščine in ustvarjanje novih zgodb  starim stavbam.
 • Dati priložnost izjemnim lokalnim ustvarjalcem, ki do danes še niso našli priložnosti v svojem mestu.
 • Ustanovitev lastnih neodvisnih šoštanjskih medijev: televizije, radia, časopisa …
 • Sejemska kultura: knjige, starine, cvetje, rokodelstvo …
 1. PROMET:
 • Ureditev pešpoti in kolesarskih poti, odmaknjenih od glavnih prometnic.
 • Čimprejšnja ureditev regionalne ceste v Zavodnje.
 • Šoštanjski Bus – razširitev trase v druge krajevne skupnosti in do Velenja.
 • Speljati glavni promet na obvoznico izven mestnega območja. Umiriti promet v mestnem jedru in v okolici šole ter vrtca.
 • Spodbujati Celostno prometno strategijo in uresničiti njene cilje.
 • Urediti avtobusna postajališča. Ta naj bodo transparentna, vidna, varna in naj sovpadajo v karakter in arhitekturno podobo Občine Šoštanj.
 1. SOCIALA:
 • Spodbujati prostovoljstvo in družbeno koristna dela.
 • Nadzor in pregled nad priseljenci.
 • Pomoč in vključevanje socialno šibkejših posameznikov in družin.
 • Vključevanje in možnost prve zaposlitve mladi generaciji ter reševanje stanovanjske problematike.
 • Pomoč starejšim in gibalno oviranim pri prevozu in mobilnosti.
 • Spodbuda medgeneracijskemu središču in širše delovanje ter pomoč.
 • Opaziti, nagraditi in izpostaviti posameznike, ki delujejo na področju družbeno koristnega dela.
 1. OKOLJE IN PROSTOR:
 • Želimo preprečiti in omejiti nedopustne posege v okolje in prostor, ki jih povzročata PV in TEŠ: tresenje tal, smrad iz jaškov, prah pepela, nezavarovano območje ugreznin, preprečitev odprodaje zemljišč Premogovniku Velenje.
 • Posluh in pomoč vsem tistim, ki jim je bila spremenjena namembnost zemljišč zaradi uvedbe OPN-ja.
 • Ohraniti območje zelenih »pljuč« Šoštanja.
 • V mestu postaviti nove ekološke otoke v zemljo in estetsko urediti že obstoječe.
 • Skrb za prostoživeče živali.
 • Osvetliti mesto in s tem zagotoviti varnost in poudariti pomembne urbane elemente v prostoru.
 1. ŠPORT:
 • Ureditev varne in urejen motokros proge za motorje.
 • Vrnitev prvoligašev in športnega duha v Šoštanj.
 • Pomoč in spodbuda aktivnim športnim društvom ter posameznikom.
 • Brezplačne skupinske vadbe za občanke in občane Šoštanja.
 • Ureditev varne »pump track« kolesarske proge in izposoja koles.
 • Vrnitev letalskega mitinga v Lajše. Sodelovanje z aeroklubom in posluh do športnega letalstva.
 1. TURIZEM:
 • Urediti službo za vodenje turizma in turistično pisarno.
 • Povezati vse ponudnike na področju turizma.
 • Oblikovati promocijski material in grafično podobo.
 • Vzpostaviti in nuditi pomoč pri promociji turističnih kmetij, tudi tistih višje  ležečih.
 • Več sodelovanja in povezovanja z ostalimi ponudniki turizma v okolici Šoštanja.
 • Uvesti posebne vrste turizma: butični turizem, kulturni turizem, glasbeni turizem, kulinarična doživetja, turizem na vodi, športni turizem, ekološki turizem, tehnični turizem, fotolov …