Samostojna svetnica v občinskem svetu Občine Škofljica

Mateja NOVAK

V stranki Lista Marjana Šarca – Škofljica, se bomo v mandatu 2018-2022 zavzemali za:

 • Razrešitev še vedno perečega problema prometnega zamaška, ki se v zadnjem času nabira čez celotno Škofljico in Lavrico (razmislek o izgradnji podhodov za pešce) s preureditvijo obstoječe prometne infrastrukture in večji poudarek na možnosti “park & drive” z uporabo javnega potniškega prometa.
 • Usmeritev v trajnostni razvoj, ki temelji na sodobnih tehnologijah.
 • V naši družbi moramo učinkovito poskrbeti za mlade, tako za njihovo osamosvojitev in kot tudi zaposlitev.
 • Zagotovili dostojno življenje upokojencev. Pri tem sta ključna medgeneracijska solidarnost in sodelovanje.
 • Vzpostavitev kanalizacijskega omrežja v naseljih Smrjene, Gradišče in Vrh nad Želimljami.
 • Deregulacijo in debirokratizacijo na vseh področjih v občini Škofljica z hitrimi, jasnimi in enostavnimi postopki.
 • Ureditev varne kolesarske poti, predvsem do Osnovne šole na Škofljici.
 • Dokončna izgradnja OŠ Lavrica in morebitna preureditev drugih obstoječih izobraževalnih ustanov v občini, glede na visoko stopnjo priseljevanja.
 • Preureditev in povečanje števila parkirišč pred pošto na Škofljici.
 • Dokončna ureditev in postavitev nekaterih otroških igrišč in centrov za zbiranje mladine.
 • Spodbujanje razvoja mikro in makro gospodarstva na lokalni ravni, ter ustrezne modernizacije lokalne prometne in stavbne infrastrukture z usmeritvijo v čisto in zdravo življenjsko okolje.