Samostojna svetnica v občinskem svetu Občine Prebold

Janja KLANČNIK

V stranki Lista Marjana Šarca smo zazrti v dobrobit slehernega državljana. V imenu tega se zavzemamo za:

 • deregulacijo in debirokratizacijo sistemov – s hitrimi, jasnimi in enostavnimi postopki želimo olajšati pridobivanje uradne dokumentacije vsem uporabnikom;
 • zagovarjamo decentralizacijo in ustanovitev pokrajin, ki bi razbremenile finančno šibkejše občine, kot tudi ustrezno financiranje občin in njihovih razvojnih projektov za močno lokalno samoupravo;
 • v naši družbi moramo učinkovito poskrbeti za mlade, za njihovo osamosvojitev in zaposlitev kot tudi za upokojence. Pri tem sta ključna medgeneracijska solidarnost in sodelovanje;
 • spodbujanje razvoja mikro in makro gospodarstva na lokalni ravni ter ustrezne modernizacije lokalne prometne in stavbne infrastrukture z usmeritvijo v zdravo življenjsko okolje.

V stranki dajemo priložnost neobremenjenim in blokovsko neodvisnim svežim obrazom, ki s svojimi talenti in z iskreno željo po sodelovanju in pozitivnih spremembah v občinski politiki lahko prispevajo novo energijo v delovanju lokalne skupnosti. Učinkovitost in uspešnost države se prične z dobrim vodenjem in upravljanjem v lokalnih skupnostih, zato je občinska politika pri razvoju kraja bistvenega pomena. Želimo oblikovati lokalne programske točke, ki so premišljene, izvedljive, ki ne sprožajo novih konfliktov in vnašajo v prostor zdravo mero drznosti in unikatnosti.

Osredotočili se bomo na programe, ki bodo omogočali:

 • prepoznavnost kraja – otrokom prijazno mesto, zaposlitev pediatra;
 • aktivnost mladih in priložnosti za delovanje mladih;
 • možnost sodobnega turističnega razvoja in lokalne samooskrbe;
 • prispevek k širjenju čistih, mirnih in varnih spalnih naselij z zagotovljeno možnostjo kulturnega udejstvovanja in rekreacije;
 • širitev močne industrije, ki upošteva ekološke standarde in ne obremenjuje okolja;
 • ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti;
 • ureditev kraja, njegovo sprotno vzdrževanje in investiranje v razvoj za boljšo kvaliteto vseh storitev za občane.

Ne želimo se ukvarjati s preteklim političnim delovanjem in odločitvami, ki so že bile sprejete in realizirane. Predvsem nas zanima prihodnost, ki jo želimo soustvarjati tako, da bomo tvorno sodelovali pri bodočem razvoju kraja. Naš slogan Naprej Prebold pooseblja celotno vizijo delovanja Liste Marjana Šarca za Prebold.