Samostojni svetnik v občinskem svetu Občine Lukovica

Tomaž ŽAVBI

– Pospeševanje malega gospodarstva, pospeševanje in promocija lokalnih storitev in izdelkov, lokalno pridelane hrane. Ustanovitev zadruge, javno zasebnega partnerstva, za namen trženja in razvoja blagovne znamke ZAKLADI ČRNI GRABEN ter vzpostavitev poslovnega inkubatorja.

– Vzpostavitev podjetjem razvojno naravnano in prijazno poslovno okolje – povečanje črpanja Evropskih sredstev.

– Razvoj turistično – društvene dejavnosti, ureditev območja Gradiškega jezera kot gospodarske funkcionalne enote, z poudarkom na lokalnem razvoju podjetništva in obrti. Ekološki turizem. Društveni turizem. Razvoj turistične ponudbe, glamping in karavaning.

– Razvoj športnega turizma : MTB Čelešnik, športni park Čelešnik, planinske poti, adrenalinski park …

– Dokončanje obrtne cone LUKOVICA (spremenjen sistem in višina plačila komunalnega prispevka ter obveznosti, podjetij in ustanov) , dokončanje projekta izgradnje doma starejših občanov, izvedba plana izgradnje večstanovanjskih objektov, določitev prispevka komunalnega opremljanja prijaznega za mlade družine.

– Občinski sklad za rojstvo otroka, štipendije, sklad za otroke z posebnimi potrebami, sklad za otroke in najstnike socialno šibkih družin.

– Sofinanciranje športnih in kulturnih dejavnosti za otroke, sofinanciranje dejavnosti za odrasle in starostnike.

– Vzpostavitev sistema javnega udejstvovanja pri podajanju pobud in predlogov za namen razvoja občine preko spletnega portala. Soodločanje občanov / SO-ODLOČAM

– Ponovna vzpostavitev ter povrnitev pomena lokalne skupnosti – Krajevna skupnost. Za ta namen bomo predlagali ustanovitev Odbora Krajevnih skupnosti, kot polnopravni organ soodločanja občine.

– PARTICIPATORNI PRORAČUN – soodločanje občanov pri porabi javnih sredstev.