Samostojni svetnik v občinskem svetu Občine Ljutomer

Maksimiljan GOŠNJAK 

Čas je, da za svojo občino Ljutomer storimo številne in prepotrebne korake – naprej. Kandidat za župana in lista Stranke LMŠ  se bomo zavzemal za:

 • transparentno in gospodarno vodenje ter upravljanje Občine Ljutomer za potrebe pozitivnega gospodarskega in družbenega razvoja;
 • investicijsko naravnan občinski proračun, za katerega je potrebno več sredstev pridobiti iz državnega proračuna in evropskih skladov;
 • realizacijo vizije razvoja Občine Ljutomer in Prlekije, s katero jima želim ponovno vrniti veljavo in mesto, ki jima pripada ter aktivno sodelovati –  projekte zasnovati in jih udejanjiti skupaj z ostalimi občinami;
 • vlaganje v projekte, ki prinašajo prebivalcem neposredno korist in izboljšavo življenjskega standarda;
 • razširitev poslovnih con za izboljšavo pogojev za spodbuditev gospodarstva, podjetništva obrtni in iskanje novih investitorjev;
 • hitrejši razvoj turizma, povezavo obstoječih dejavnikov in ponudnikov, povečanje prenočitvenih kapacitet, promocijo kulinarike in naših izvrstnih vin;
 • večje pristojnosti krajevnim skupnostim in povečati sredstva za njihovo delovanje, enako pa velja tudi za gasilska, športna in vsa ostala društva;
 • ureditev celotne infrastrukture (ceste, pločniki, razsvetljava, vodovod, kanalizacija) po vseh krajevnih skupnostih;
 • zasnovati projekte, ki so namenjeni izboljšanju pogojev za odraščanje in vzgojo naših najmlajših ter zagotoviti oskrbo starejšim v naši družbi;
 • za bolj prijazno in cenovno sprejemljivo najemniško stanovanjsko politiko za mlade;
 • bogatejši razvoj društvenih dejavnosti na vseh področjih, od kulture, športa do gasilskih društev, ki morajo za svoje poslanstvo biti tudi primerno nagrajeni;
 • za čimprejšnjo izvedbo projektov, ki so že leta obljubljeni, pa ostajajo neuresničeni: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, Vrtec Ljutomer, Osnovna šola Cezanjevci, Vrtec Mala Nedelja, pokopališče v Ljutomeru;
 • pravičnost in enakopravnost vseh občank in občanov, sprejemanje in povezovanje ljudi različnih nazorov in prepričanj.