Svetniška skupina v mestnem svetu Mestne občine Kranj

Robert NOGRAŠEK

Nataša MAJCEN