Svetniška skupina v občinskem svetu Občine Kamnik

Urban BERGANT

Božidar PILEJ

Marko ŠAREC

Alenka JEVŠNIK

Ančka PODBEVŠEK

Karla URH

Nives MATJAN

Žan POTOČNIK

Igor ŽAVBI

GLAVNE TOČKE PROGRAMA:

 • Aktiven in celovit pristop k reševanju problematike preko 400 kilometrov cest
 • Izvedba poslovne cone Titan – Svit
 • Nadaljevanje z izgradnjo peš poti in kolesarskih stez
 • Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta in športnega igrišča
 • Ureditev Podružnične osnovne šole Vranja Peč in Podružnične osnovne šole Gozd
 • Izvedba in dopolnjevanje Strategije razvoja turizma v Občini Kamnik
 • Umestitev GRS Kamnik
 • Nadaljevanje s spodbujanjem ohranjanjem in razvojem kmetijstva ter samooskrbe
 • Izvedba Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije ter izvajanje sprejete Celostne prometne strategije Kamnika
 • Izdelava digitalizacije šolskih poti
 • Ureditev prostorske problematike na območju Kemijske industrije Kamnik
 • Dokončanje obnove Starega gradu
 • Ustanovitev Centra regijskega parka
 • Nadgraditev že prejetih certifikatov, kot so mladim prijazna občina, branju prijazna občina, zlati kamen, pred nevarnimi nesrečami varna občina, …
 • Nadaljevanje z brezplačnimi obroki za socialno ogrožene osebe