Svetniška skupina v občinskem svetu Občine Ivančna Gorica

Tjaša KRALJ

Andreja ROBEK PERPAR

 NAPREJ IVANČNA GORICA

Naša občina, Naš dom, Naše veselje

Zavzemamo se za:

 1. Ureditev prometne infrastrukture, ki bo povečala varnost udeležencev v prometu, omogočalo preusmeritev prometa mimo naselij in povečali dostopnost tovornih vozil do podjetij:
 • ureditev pločnikov, prehodov za pešce, kolesarskih poti,
 • zgradnja novih poti, ki bodo tovorna vozila preusmerila izven naselij in s tem izboljšala dostopnost do podjetij in zmanjšala hrup ter nevarnost v naseljih,
 • ureditev potrebne signalizacije na manj preglednih območjih.
 1. Boljšo oskrbo za starejše in invalidne občane z omogočanjem večje dostopnosti do javnih lokacij oz. možnost pridobitve boljše nege na domu ali v domu za starejše občane:
 • pridobitev partnerskih programov za dom ostarelih.
 1. Mladim prijazno občino:
 • gradnja novih cenejših stanovanj, ki bi bili finančno dostopno mladim družinam,
 • transferji za pomoč novim podjetjem, da se jim omogoči lažji začetek in s tem povečanje delovnih mest,
 • organiziranje vrtca v osnovni šoli Temenica,
 • izgradnja mladinskega centra s »coworking« prostorom,
 • znižanje komunalnega prispevka.
 1. Ureditev poslovnega in fizičnega okolja, ki bo omogočala večjo rast že obstoječim podjetjem in privabila nova podjetja ter tako krepili ekonomsko moč občine:
 • odpravo birokracije, ki zavira razvoj podjetij in s tem občine,
 • ureditev lokacij primerne za rast novih in starih podjetij, ki ne bo slabila življenjskega standarda občanov.
 1. Boljše izkoriščanje evropskih sredstev, ki bodo prispevala k boljšemu razvoju občine:
 • uspešno črpanje evropskih sredstev za financiranje občinskih projektov,
 • evropski projekt za športne in kulturne dogodke.
 1. Zaščito naravnih virov.
 2. Razvoj turizma:
 • vzpostavitev integriranih turističnih produktov,
 • izboljšanje sodelovanja med turističnimi društvi,
 • spodbujanje nočitvenih kapacitet.
 1. Kandidati in kandidatke LMŠ smo ob kandidaturi podpisali etični kodeksi. Zavzeli se bomo za sprejetje etičnega kodeksa za člane občinskega sveta.