Svetniška skupina v občinskem svetu Občine Domžale

Urška KABAJ PLETERSKI

Branko HEFERLE

Zavzemali se bomo za občino s posluhom za vse občane, ki spodbuja pozitivno razmišljanje.
Predvsem bomo delali na izvedljivih realnih projektih za boljše delovanje našega mesta.
  • Zavzemali se bomo za ljudem varno občino
  • Zavzemali se bomo za izboljšanje učinkovitosti občinske uprave; občina mora biti servis občanom
  • Zavzemali se bomo za aktivno delo pri pridobivanju evropskih sredstev 
  • Zavzemali se bomo za učinkovito skrb za mlade in upokojence
  • Zavzemali se bomo za sprejem etičnega kodeksa za člane občinskega sveta