Nika Vrhovnik

Volilna enota 6 (Novo mesto), volilni okraj 4 (Trebnje), volilni okraj 5 (Brežice)

Nika Vrhovnik se je rodila 10. 8. 1977 v Ljubljani. Po izobrazbi je organizatorka poslovanja v turizmu. V življenju sta se ji na poslovnem področju prepletali dve zgodbi – turizem in področje odnosov z javnostmi. V vlogi pomočnice direktorja se je v družbi Velika planina srečala s t.i. incoming (receptivnim) turizmom. Z delom na področju marketinga in odnosov z mediji v Turistični agenciji Palma pa je dodobra spoznala t.i. outgoing (emitivni) turizem. Zaveda se, kako pomemben generator gospodarske rasti je turizem. Slovenija v zadnjih letih postaja prepoznavna turistična destinacija, število tujih gostov se vsako leto povečuje, ostajajo pa veliki potenciali, ki v preteklosti niso bili dovolj izkoriščeni. To so velike priložnosti in izzivi, ki nas v Listi Marjana Šarca čakajo v naslednjih letih.