Nik Prebil

Nik Prebil se je rodil 22. 12. 1991 v Ljubljani. Prvostopenjski študij je zaključil na Zdravstveni fakulteti, sedaj pa študij nadaljuje z magistrskim študijskim programom za mednarodne in diplomatske študije na Brdu. Med študijem je deloval kot predsednik Študentskega sveta ZF, bil je član komisije za kakovost in mednarodno sodelovanje, član Senata ZF in član matičnega ŠSUL. V obdobju 2016/2017 je bil izvoljen za koordinatorja tutorjev študentov, kjer je vodil ekipo 23 članov. Fakulteta mu je podelila priznanje za izjemno delo študenta. V istem letu je postal poslanec v Študentskem zboru ŠOU-LJ in pomočnik predsednika Študentskega zbora. V mandatu 2016-2018 je opravljal funkcijo pomočnika predsednika Študentskega zbora v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.

Odlikujejo ga dobre komunikativne sposobnosti, iskrenost in močna volja za kvalitetno opravljeno delo. Želi si, da bi živeli v zdravem in čistem okolju s sodobno infrastrukturo, močno podpira medgeneracijsko sodelovanje, saj le tako lahko pridemo do rešitev, ki jih tvorijo mlade ideje in izkušnje starejših.

Poslanske pisarne:

ŽALEC: Bergmanova vila, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec

PREBOLD: Prostori občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

BRASLOVČE: Prostori občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče

VRANSKO: Prostori občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko

Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu (z izjemo meseca avgusta)

ŽALEC: 9:00 – 10:30

PREBOLD: 11:00 – 12:30

BRASLOVČE: 13:00 – 14:30

VRANSKO: 15:00 – 16:30

Dodatni termini srečanj z občani so mogoči po individualnem dogovoru.

E: nik.prebil@dz-rs.si