Nataša Dolenc

Volilna enota 6 (Novo mesto), volilni okraj 10 (Trbovlje)

Nataša Dolenc se je rodila 4. 5. 1976 v Trbovljah. Na Fakulteti za družbene vede je diplomirala na študijskem programu politologija – smer obramboslovje – in pridobila naziv univerzitetne diplomirane politologinje. Na isti fakulteti je nadaljevala podiplomsko izobraževanje na programu menedžment neprofitnih organizacij in leta 2005 postala magistrica znanosti. Zaposlena je na Ministrstvu za obrambo na področju mednarodnega sodelovanja in obrambne politike, kjer vodi sektor za mednarodne operacije in misije.  Zavzema se za odgovorno, profesionalno delovanje v vseh sferah družbe ter za učinkovitejše in bolj povezano delovanje državnih organov in institucij za uresničevanje nacionalnih interesov Slovenije, temelječih na vrednotah slovenske družbe. Verjame v prihodnost in v uresničevanje ciljev stranke Lista Marjana Šarca. Ob spoštovanju ključnih vrednot bo delovala za dobrobit in blagostanje človeka, njegovega delovanja v skupnosti ter za razvoj učinkovite države Slovenije.