Natalija Kovač Jereb

Volilna enota 1 (Kranj), volilni okraj 11 (Idrija)

Natalija Kovač Jereb se je rodila 13. 10. 1967. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, zaposlena kot višja finančna inšpektorica na Finančni upravi Republike Slovenije. Ponosna je na svoje korenine in del naše dežele, od koder prihaja. Območje slovi po bogati tehniški in nesnovni kulturni dediščini svetovnega pomena  s cerkljanskimi laufarji in  idrijsko čipko na čelu, po neokrnjeni naravi in tradicionalni kulinariki. Zaveda se pomena inovativnega in naprednega gospodarstva, ki deluje v njenih krajih in pomembno prispeva k razvoju države. Poudarja, da je ena izmed pomembnih nalog politike odpravljanje birokratskih ovir. S svojo odločnostjo se bo zavzemala za javne dobrine, ki so nujne za delovanje demokracije, ter za transparenten javni sektor. Kot je zapisal že antični filozof Aristotel – politik doseže svoj glavni smoter, ko pripomore k blaginji državljanov in državljank.