Kandidat za župana Občine Lukovica

Jernej Žurej

Naprej Lukovica

Iskreno sem vam v moji knjigi priznal, da se znam smejati, da znam jokati in pokazati čustva, zato vam sedaj priznam, da mi je v čast in izziv, sprejeti in popeljati Občino Lukovica na novo pot. Pot, kjer sosed ne sovraži soseda, pot, kjer je občina celota, in ne kot drobtinice raztresene po mizi. Pot, katera je neobremenjena s preteklostjo zazrta v prihodnost. Moj cilj je zadovoljstvo občanov, zato so ti na prvem mestu, pa naj si bo to pri gospodarski dejavnosti, turizmu, ali pa enostavno kot osebe, katere se moramo povezati in združiti moči za naš boljši jutri. Prednost bom dajal našim občanom, njihovim idejam, lokalnim izdelkom in storitvam, njihovim ciljem, da se le te uresničijo. Strmel bom k sorazmernemu razvoju celotne občine za dobrobit vseh občanov Občine Lukovica.

Moj cilj je prihodnost vseh nas. Naš skupni cilj bo, da smo zopet povezani in enotni, saj lahko skupaj ustvarimo občino prijaznih in uspešnih ljudi.

Jernej Žurej se je rodil 8.11.1974 v Fribourgu, Švica. Po izobrazbi je poslovodja/manager. Zaposlen, kot organizator, vodja tujih trgov, samostojni svetovalec. Sodeluje na področju poslovne gospodarske integracije Slovenskih in tujih podjetji v državah, Gulf Cooperation Council (GCC) in državah Balkana, kjer si je tudi nabiral potrebna znanja ter izkušnje vodenja, povezovanja, predvsem pa potrpežljivosti pri doseganju želenega rezultata in cilja. Deloval je na področju gostinskega sektorja, privatnega sektorja kot solastnik podjetja, vodil in organiziral je dela v tujini, povezoval poslovne subjekte tako doma kakor tudi v tujini. Sodeluje pri prenosu znanj in izdelkov na balkanski trg, z inovatorji pri Start Up projektih ter z Life Learning Akademijo (učeče se organizacije) na področju povezovanj na trgih GCC. Jernej Žurej je družinski človek z prekrasno ženo in sinom najstnikom. V prostem času je ljubiteljski glasbenik, slikar in pisatelj z izdano knjigo z naslovom V ISTI ZANKI. Gre za človeka, ki zre v prihodnost, saj se ne osredotoča na probleme temveč išče prave rešitve.  

Podrobneje na njegovi spletni strani www.jernejzurej.strankalms.si