Kandidat za župana Občine Jesenice

Janko Pirc

Naprej Jesenice

Kandidiram na Listi Marjana Šarca (LMŠ).  Z politiko se aktivno ukvarjam od leta 2007, član stranke LMŠ pa sem od 14.4.2018. V mandatu 2010 – 2014 sem bil eden aktivnejših občinskih svetnikov v občini Jesenice. Za kandidaturo sem se odločil, ker menim, da sem si skozi mojo poklicno pot  na področju delovanja Občinske uprave, dela Občinskega sveta, zakonodaje in primerov dobrih praks nabral toliko izkušenj in znanj, da lahko tvorno doprinesem pomemben del k soustvarjanju pozitivnega lokalnega okolja. Želim si, da vas bomo skupaj z kandidati za svetnike na listi LMŠ  prepričali, da lahko pripomoremo k pozitivnim spremembam v mestu.

Ne bom obljubljal nemogočega. Lahko vam zagotovim, da se bom trudil ustvariti trdne temelje za nadaljnji razvoj Jesenic, da bom deloval povezovalno. Pri odločanju o projektih mora priti v ospredje dobrobit občanov in ne strankarski ali osebni interesi posameznikov. Primarna naloga Občine je, da poskrbi za varnost ljudi in premoženja, zato bo ena od prvih nalog poiskati rešitev za trajno odpravo smradu iz deponije odpadkov na Mali Mežakli in sanacijo plazu, ki ogroža Koroško Belo. Za sestavo proračuna oz. izbiro projektov bom po vzoru nekaterih uspešnejših evropskih mest pa tudi nekaterih slovenskih uvedel projektno oz. participativno sestavljanje proračuna, kar pomeni, da bodo pri sestavi proračuna neposredno sodelovali občani.

Sam se zavzemam za sledeče projekte, od katerih so nekateri hitro izvedljivi, za druge pa bo potrebno več časa saj bo potrebno pripraviti kvalitetno dokumentacijo, da bomo lahko črpali sredstva iz različnih skladov EU:

1. urgentno reševanje smradu iz deponije odpadkov na Mali Mežakli in nadaljevanje sanacije plazu na Koroški Beli;
2. sodelovanje z gospodarstvom in kmetijstvom v občini in pomoč le tem;
3. zagotoviti primerne prostore za mlade (MCJ, KJŠ..);
4. finančno dostopna stanovanja za mlade in finančno dostopna varovana stanovanja za starejše oz. rešitev nastanitve v povezavi z domom upokojencev Dr. Franceta Bergelja, Jesenice;
5. ureditev mirujočega prometa – parkirišč in učinkovitejšega javnega prometa;
6. nova sodobna knjižnica;
7. športno rekreacijski center (atletski stadion z nogometnim igriščem, bazenom in velikim otroškim parkom ter prostorom za druženje);
8. navezava kolesarske ceste na daljinsko kolesarsko cesto proti Kranjski Gori;
9. razvoj turizma (športnega, poslovnega, gorskega…);
10. fleksibilna občinska uprava;
11. večje financiranje športa in kulture ter nevladnih organizacij;
12. participativno sestavljanje občinskega proračuna.

Janko Pirc se je rodil leta 1966 na Jesenicah. Od rojstva živi in ima stalno bivališče na Slovenskem Javorniku, začasno biva na Rodinah. Po izobrazbi je diplomirani organizator. Poklicno je opravljal različna dela od profesionalnega smučarskega trenerja, trgovca, gostinca, direktorja komerciale srednje velikega podjetja do strokovnjaka za izvajanje javnih naročil. Zaposlen je v občinski upravi Občine Radovljica in hkrati deluje kot samostojni podjetnik. Veliko prostega časa namenja kulturi, kjer je predsednik Delavsko prosvetnega društva France Mencinger Javornik – Koroška Bela, prav tako je član Zveze kulturnih društev Jesenice. V športni dejavnosti, prostovoljno pomaga pri vzgoji in treningu mladih alpskih smučarjev ter organizaciji različnih športnih dogodkov in tekmovanj. Je poročen in ima tri otroke.

Podrobneje na njegovi spletni strani www.jankopirc.strankalms.si