Kandidat za župana Občine Ilirska Bistrica

Ivan Simčič

Naprej Ilirska Bistrica

Potrjuje se misel modreca,
kar te ne uniči, te še bolj utrdi.

Spoštovane občanke in občani,

Kandidiram za Župana Občine Ilirska Bistrica, ker menim, da lahko samo dobra dela in pozitivna energija prinese naši občini skupno dobro in medsebojno spoštovanje. Delovanje v javno dobro in splošno družbeno korist mi je zelo blizu, zato bom po svojih močeh deloval za boljši jutri naših občanov. Pri svojem dosedanjem delu sem spoznal, da nam bo samo pozitiven odnos do dela z medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem prinesel gospodarski napredek in družbeni razvoj.

Naprej Ilirska Bistrica z medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem.

Ivan Simčič se je rodil 7.8.1969 v Postojni. Zaključil je študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Z nazivom Univ. dipl. profesor sociologije in zgodovine. Deloval je kot član KS Novokračine v mandatu 2002-2006. Kot kustos – zgodovinar je leta 2009 vzpostavil temelje muzejstva na bistriškem in bil hkrati skrbnik novo nastale muzejske zbirke na gradu Prem. Bil je prvi predsednik Društva ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica (2010), občinski svetnik v mandatu 2010-2014, poslanec državnega zbora republike Slovenije v mandatu 2011-2014. Leta 2013 je sodeloval z CI pri aktivnosti za zaprtje bioplinarne v Ilirski Bistrici. Istega leta opravljal nalogo predsednika Kluba primorskih poslancev. Zaposlen je kot kustos – zgodovinar v Pokrajinskem muzeju Koper, prav tako opravlja vlogo predsednika Društva za krajevno zgodovino in kulturo.  Ivan Simčič je urednik brošure Sušak nekoč in danes (2004), avtor in urednik knjige Čitalnica v Jelšanah (2007), soavtor Ilirske teme 5 (2008), soavtor 160 let šole v Jelšanah (2010), odgovorni urednik in soavtor pri Monografije občine Ilirska Bistrica (2011), urednik monografije Razvoj elektrovleke na Primorskem in v Sloveniji (2013), urednik zbornika Ob 300-letnici omembe trga Trnovo, urednik monografije 50 let rokometa na Bistriškem (2014), urednik in avtor knjige Župnija Jelšane (2015), avtor razstave in prispevka Koprska proga, revija Urbani izzivi (2016). Je soavtor razstave Ob 60-letnici Luke Koper ter razstave Od Sv. Andreja do Sv. Katarine (2017).

Podrobneje na njegovi spletni strani www.ivansimcic.strankalms.si