Igor Žavbi

Kandidat za župana Občine Kamnik

NAPREJ KAMNIK

Pred štirimi leti mi je bila dana priložnost spoznati lokalno politiko iz prve vrste. V štirih letih sem dobil stvaren pogled na to, kaj se da in česa se ne da. Včasih je potrebno le malo dobre volje in dobra ideja lahko zaživi, medtem ko drugič ne moremo mimo pravil in zakonov, ki nam jih narekuje naša skupnost. V zadnjem mandatu je bilo opravljenega veliko dela, ki morda ni vidno na prvi pogled, saj je za velike in drage projekte občinska malha prehitro prazna. Med drugim smo s še petimi občinami uspeli zaključiti tri velike kohezijske projekte, kjer je bila Občina Kamnik vodilni partner. Pričeli smo z obnovo starega mestnega jedra in urejanjem Starega gradu, poskrbeli za brezplačne obroke za socialno ogrožene in omogočili zagon dnevnega centra za gibalno ovirane. Zgradili smo pločnike skozi Tesnice in od Laz do Zgornjega Tuhinja in uspeli uresničiti še številne druge projekte.

Podrobneje na njegovi spletni strani www.igorzavbi.si

Igor Žavbi se je rodil 13. julija 1981 v Ljubljani. S svojo izobrazbo, kot gostinski tehnik, je svoje bogate izkušnje pridobival na vodilnih mestih v gostinskem podjetju, zato si je s pozitivnostjo, natančnostjo in odločnostjo pridobil naklonjenost ljudi, za kar pa dobro ve, da se je vredno potruditi. Prosti čas rad preživi v krogu družine, ki mu ves čas stoji ob strani. Vse do poklicnega udejstvovanja v politiki je aktivno sodeloval v Kulturno – umetniškem društvu Ivan Cankar Šmartno v Tuhinju. Že 20 let je operativni član Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno v Tuhinju, kjer je opravljal različne funkcije, v zadnjih dveh mandatih pa je njegov predsednik. Je ustanovni član stranke Lista Marjana Šarca in vse od njene ustanovitve tudi njen podpredsednik. Potem ko je bil na lokalnih volitvah 2014 izvoljen v občinski svet Občine Kamnik, je bil imenovan za podžupana. 23. junija 2018 je prevzel funkcijo podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana, ki jo opravlja poklicno, ravno tako kot podžupansko.