Boštjan Poklukar

Volilna enota 1 (Kranj), volilni okraj 5 (Kranj II)

Boštjan Poklukar se je rodil leta 1971 na Jesenicah. Po izobrazbi je magister javne uprave. Je udeleženec vojne za Slovenijo, od leta 1991 je zaposlen na Ministrstvu za obrambo. V Slovenski vojski je opravljal različne naloge in dolžnosti, udeležil se je številnih vojaško-strokovnih izobraževanj in usposabljanj. V vojaški karieri je dosegel čin višjega štabnega vodnika in bil odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra, s srebrno medaljo Slovenske vojske in s spominskim znakom Stražnice 1991. Od leta 2015 dela na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer opravlja različne naloge na področju podpore upravljanju zaščite, reševanja in pomoči, svetuje vodstvu pri odnosih z javnostmi inpri  organizaciji dogodkov. Aktivno je sodeloval pri soočanju s t.i. migrantsko krizo 2015. Od leta 2017 je vodja Centra za obveščanje Kranj. Redno predava o protokolu, občasno tudi o podpori upravljanju in vodenju, o sodelovanju nacionalnovarnostnih podsistemov pri soočanju s krizami, o odnosih z javnostmi in o obrambnem sistemu. Je avtor knjige Delam protokol. Z družino živi na Bledu.