Vlada sprejela predlog o izvrševanju proračuna

Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Z njo med drugim zvišuje povprečnino za občine, ki bi prihodnje leto znašala 573,5 evra, določa pa tudi višino letnega dodatka za upokojence. Zanj bo prihodnje leto namenjeno 140 milijonov evrov, izplačan pa ga bo v petih razredih. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Vlada RS omejuje tudi določene izdatke. V predlogu novele se ureja tudi vsebine, ki se morajo uveljaviti že v letošnjem letu, vplivajo pa na izvrševanje proračuna države in občinskih proračunov v letu 2019. Predlagana novela tako zvišuje povprečnino, ki bo prihodnje leto pripadla občinam. V skladu z dogovorom, ki ga je vlada dosegla z občinskimi združenji, bo znašala 573,5 evra, kar je največ doslej. Zaradi zvišanja povprečnine se bodo proračunski odhodki prihodnje leto povečali za 32,5 milijona evrov.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019. Večina programov APZ v letu 2019 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ciljnih skupin, ki predstavljajo strukturni problem trga dela.
Vlada je sprejela še predlog novele Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Novela v slovenski pravni red prenaša spremembe evropske direktive o razvrstitvi nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti. Prav tako je danes sklenila tudi, da bo v Državni zbor poslala predlog za vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS.

Izjave predsednika vlade Marjana Šarca, ministra za finance Andreja Bertonclja in ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenije Klampfer si lahko ogledate tukaj.