Vlada potrdila rebalans proračuna za leto 2019

Na včerajšnji seji je Vlada RS soglasno potrdila predlog rebalansa proračuna za leto 2019, ki bo nadalje šel še v obravnavo v Državni zbor RS. Prihodki in odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo – prihodki so načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, odhodki pa v višini 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek bo tako po načrtih dosegel 0,4 % BDP. Vlada s sprejetim proračunom izvršuje zagotavljanje stabilnosti javnih financ ter nadaljnje razvojne naravnanosti Republike Slovenije.

Minister Bertoncelj ob tem poudarja, da “vlada nadaljuje z javnofinančno konsolidacijo in ustvarjanjem proračunskih presežkov”. Določen del presežka bo tako šel za socialne kategorije, drugi za pokojnine ter tretji kot prihranek za težje čase. Največji napori so po ministrovih besedah šli v smer zagotavljanja stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, pri čemer je veliko sredstev namenjenih za razvojne projekte posameznih regij, ki pa ne zajemajo zgolj infrastrukture. Zadovoljstvo je izrazil tudi ob dejstvu, da se prvič v zgodovini za znanost namenja 200 milijonov evrov. Slovenija je v tem času tudi občutno znižala stroške odplačila javnega dolga za okoli 200 milijonov evrov in sedaj znašajo okoli 800 milijonov evrov na letni ravni.

Vlada je na seji potrdila tudi investicijski program za projekt tir Divača–Koper, ki proučuje ekonomske in finančne izvedljivost projekta. Program opredeljuje vse vire financiranja iz katerih bo zagotovljenih 1.194 milijonov evrov, od tega 1.150 milijonov evrov za stroške graditve, 32 milijonov evrov za stroške obresti, nadomestil in drugih stroškov, 12 milijonov evrov pa za operativne stroške podjetja 2TDK.

Posnetek izjave ministra Bertonclja v zvezi z rebalansom proračuna si lahko ogledate tukaj.