Vlada naj podjetjem, ki so (bila) zaprta z vladnim odlokom, končno zagotovi učinkovito pomoč – tudi ob ponovnem zagonu podjetja

V LMŠ smo zahtevali sklic nujne seje parlamentarnega odbora za gospodarstvo.

Čeprav so se terase gostinskih lokalov v večini statističnih regij končno lahko odprle, to za gostince še zdaleč ne pomeni konca stisk, s katerim so se soočali zadnje mesece. Prav tako zaradi stihijskega ukrepanja vlade, ko so ukrepi, ki prepogosto niti ne temeljijo na priporočilih stroke, sprejeti čez noč, ne vedo, kaj sledi in kako dolgo bodo lahko odprti.

Gostinstvo, turizem in številne druge storitvene dejavnosti so (bili) namreč zaradi preprečevanja širjenja epidemije z vladnimi odloki zaprti več mesecev, epidemiološka slika pa se kljub temu ni bistveno izboljšala. Hkrati je jasno, da vsi dozdajšnji ukrepi, ki jih je vlada sprejela za pomoč omenjenim panogam, več kot očitno ne zadostujejo.

Vlada pri pripravi ukrepov še zmeraj ne razlikuje med podjetji, ki imajo dejavnost popolnoma zaprto in tistimi, ki poslujejo le z izpadom dohodka. Tako pomoč ni dodeljena pravično. V praksi pomoč prihaja prepozno. Podjetja so po tako dolgotrajnih zaprtjih izčrpana, zato ne morejo plačevati »v naprej« in šele naknadno prejeti sredstev od države. Potrebujemo enostaven, hiter in učinkovit model pomoči. Če ukrepi ne bodo učinkoviti, bo to še pospešilo propad malih podjetnikov, to pa pomeni višjo brezposelnost ter socialne in ekonomske stiske ljudi.

Vlada je na eni strani vsa ključna opozorila, tudi opozicijska, preslišala, na drugi strani pa veliko tudi obljubljala. A pravih, premišljenih in dodelanih ukrepov, ki bi zaprte dejavnosti res rešile pred propadom v več kot enem letu in v osmih protikoronskih svežnjih pomoči ni bilo.

V LMŠ že ves čas opozarjamo, da se je problema treba lotiti resno. Zato smo v zadnjih mesecih predlagali veliko konkretnih rešitev, kot je na primer 100% kritje fiksnih stroškov za podjetja, ki so bila zaprta z vladnim odlokom. Poleg tega smo predlagali, naj država zaprtim dejavnostim povrne nadomestilo v višini 80% lanskih prihodkov od prodaje. Pomoč mora država zagotoviti tudi ob ponovnem zagonu podjetja.

Glede na to, da bo koronavirus med nami očitno še nekaj časa, v LMŠ vladi predlagamo, naj opravi analizo do sedaj sprejetih ukrepov in pripravi nabor ustreznih pomoči, za morebitna prihodnja zapiranja dejavnosti. Predvsem pa vlada naj začne upoštevati predloge LMŠ in ostale opozicije ter za dobrobit ljudi preide od obljub k dejanjem.