Vlada Marjana Šarca že ukrepa

V okviru stanovanjske politike države so se v drugi polovici leta 2019 že začele stanovanjske investicije, ki imajo za cilj do konca leta 2021 zagotoviti 1500 najemnih javnih stanovanj. Vzporedno so se začele tudi aktivnosti za gradnjo novih 1500 stanovanj, za kar so gradbene parcele že zagotovljene. Dodatnih 6 zemljišč za gradnjo pa se bo Stanovanjskemu skladu zagotovilo v letu 2020.

Poleg tega je v javni razpravi stanovanjski zakon, ki uvaja različne ukrepe, s katerimi bo lažje zagotavljati zadostno število najemnih stanovanj na ravni države, a tudi občin.

V ponedeljek se je PV Marjan Šarec sestal s predstavniki mladih glede stanovanjske politike za mlade. Večina pobud, ki so jih predstavili mladi, je že vključena v predlog novega stanovanjskega zakona, Ministrstvo za Finance pa je dobilo nalogo, da pripravi posebni zakon, ki bo urejal državna jamstva za najem stanovanjskih kreditov za mlade. Isti dan se je predsednik vlade sestal tudi z vodstvi Ministrstva za finance, Ministrstva za okolje in prostor, DUTB in Stanovanjskega sklada RS. Pregledali so stanje na področju stanovanjske politike, določili cilje in se dogovorili za konkretne ukrepe, ki jih morajo posamezni resorji in institucije pripraviti do konca meseca.

Podrobneje na povezavi.

Foto: Tamino Petelinšek, STA