Vlada Marjana Šarca je z javnim denarjem ravnala odgovorno, transparentno, učinkovito in zakonito

Prvič v zgodovini naše države je računsko sodišče izdalo pozitivno mnenje za splošni del proračuna, v katerem so razvidni vsi prihodki in odhodki državnega proračuna. Gre za leto 2019, torej za obdobje, ko je vlado vodil Marjan Šarec, ministrstvo za finance pa Andrej Bertoncelj. Z javnim denarjem smo torej v prejšnji vladi znali ravnati tako, kot je treba.

Revizorji računskega sodišča so v svojem mnenju zapisali: »Po našem mnenju revidirani splošni del predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 v vseh pomembnih pogledih pravilno, to je v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o računovodstvu in drugimi predpisi, prikazuje prejemke in izdatke proračuna za leto 2019.«

Ob tem pa se lahko še dodatno pohvalimo. Vlada Marjana Šarca je javne finance pustila v dobri kondiciji. Državni proračun je ob koncu lanskega leta imel  225 milijonov evrov presežka. To je aktualni vladi omogočilo hitro ukrepanje ob začetku epidemije covid-19.

A žal vlada Janeza Janše z javnim denarjem ne ravna transparentno, na to je opozoril tudi Fiskalni svet. Za razliko od trenutne, je vlada Marjana Šarca namreč znala za vsak evro pojasniti, kako ga je porabila.


Prav ta tema je bila tudi na dnevnem redu današnje parlamentarne Komisije za nadzor javnih financ. Že pred sejo pa so se člani omenjene komisije iz opozicijskih LMŠ, SD in SAB, strank, ki so sodelovale v prejšnji vladi, podpisali pod skupno izjavo, v kateri so izrazili zadovoljstvo, da je mnenje računskega sodišča potrdilo, da smo z javnim denarjem v letu 2019 oziroma v prejšnji vladi ravnali pravilno in učinkovito.