Vlada Janeza Janše za sabo pušča finančno in moralno pogorišče

Res da so danes drugačni časi, a ne gre pozabiti, da je vlada Marjana Šarca, ustvarila proračunske presežke in hkrati zmanjšala javni dolg. Vladam Janeza Janše, tudi tokratni, na javno-finančnem področju vedno »uspeva« le dvoje in sicer  kopičenje več milijardnih proračunskih primanjkljajev in enormno zadolževanje države. Janez Janša za sabo vedno pusti finančno in moralno pogorišče.

Podpiramo ukrepe za obvladovanje posledic epidemije, zavračamo pa lahkomiselno trošenje javnih sredstev, prekomerno  zadolževanje države in nebrzdano deljenje bonbončkov ob skorajšnjem zaključku političnega cikla te vlade, s katerimi obremenjujejo ne samo našo generacijo, temveč bodo grehe te vlade še dolgo odplačevali tudi naši otroci in vnuki.

Vlada proračunov za leti 2022 in 2023 še vedno ni predstavila, iz dostopnih informacij pa lahko sklepamo na nadaljevanje ekspanzivne javnofinančne politike, na ciljne in oportune vladne bombončke in posledično še dodatno povečevanje javnega dolga. Zapitke te vlade, treh koalicijskih strank in njihovih pomagačev, pa bomo morali še dolga leta plačevati državljanke in državljani RS. Na to opozarjamo še pred obravnavo v DZ. V naslednjih dneh pa vsi davkoplačevalke in davkoplačevalci pričakujemo jasno opredeljeno mnenje Fiskalnega sveta glede obeh proračunov.

V LMŠ zagovarjamo stabilne, zdrave in srednjeročno uravnotežene javne finance. Proračun 2022 bi moral biti transparenten, razvojno naravnan, usmerjen v vse generacije – medgeneracijsko partnerstvo. Zagotavljati bi moral stabilno, gospodarstvu prijazno okolje, prepoznati socialo šibke in biti usmerjen k zeleni in digitalni preobrazbi družbe za ustvarjanje večje dodane vrednosti. Že zdaj pa lahko ocenimo, da bo nova vlada morala narediti relabans proračuna 2022.