Vlada in občine prvič po osmih letih dosegle dogovor o višini povprečnine

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je danes s predstavniki občinskih združenj podpisal pismo o nameri glede določitve višine povprečnine za leto 2019. Na podlagi pisma bo po njegovi obravnavi na vladi podpisan tudi uradni dogovor med vlado in občinskimi združenji o višini povprečnine. Dogovorjena povprečnina za prihodnje leto znaša 573,5 evra in je najvišja doslej. Konstruktivni pogovori so pripeljali do rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani in hkrati vzdržna z vidika javnih financ. Podpisu sta prisostvovala tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved. 

Predstavniki Vlade RS in občinskih združenj so po nekaj tedenskih usklajevanjih danes podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za prihodnje leto. Dogovorjena povprečnina bo znašala 573,5 evra in je najvišja doslej. Pogovori so bili ves čas konstruktivni, minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in minister za javno upravo Rudi Medved sta se že v začetnih pogovorih zavezala, da si bosta prizadevala za konstruktivno iskanje dogovornih rešitev, sprejemljivih za obe strani. Pri tem je bilo treba upoštevati tudi, da so občinski proračuni pomemben del celotnih javnih financ države, kar pomeni, da je tudi pri načrtovanju financiranja občin treba upoštevati javnofinančne omejitve, kot jih nalaga spoštovanje fiskalnega pravila.

Z ministrom za finance, ministrom za javno upravo in s predstavniki občinskih združenj smo podpisali pismo o nameri o…

Objavil/a Marjan Šarec dne Sreda, 07. november 2018

Predsednik vlade Marjan Šarec je po podpisu pisma o nameri izpostavil, da je vesel doseženega dogovora, saj so bila pričakovanja občin višja, a so predstavniki občin razumeli tudi splošno finančno sliko. Poudaril je, da je doseženi dogovor šele prvi korak sodelovanja med vlado in občinami. Pismo o nameri namreč predvideva, da bo vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih preuči možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog. Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju občin. Čez šest mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omenjene delovne skupine ter dogovorili nadaljnje ukrepe.

Pismo o nameri glede določitve povprečnine za prihodnje leto so s strani občinskih združenj podpisali Branko Ledinek, predsednik Skupnosti občin Slovenije, Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije in Matej Arčon predsednik Združenja mestnih občin.

Izjava predsednika Vlade RS in predsednika stranke LMŠ, gospoda Marjana Šarca

Izjava poslanke LMŠ in podpredsednice Državnega zbora RS, gospe Tine Heferle