Koalicija je zavrnila novelo LMŠ in tako na račun političnih delitev preprečila izenačenje pravic vseh otrok s posebnimi potrebami

V LMŠ smo vložili novelo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, s katero smo želeli vsem otrokom s posebnimi potrebami omogočiti enak položaj na področju vzgoje in izobraževanja ter najboljši možen razvoj njihovih potencialov. S sprejetem novele bi pravico do stalnega spremljevalca za izvajanje pomoči v času šolanja dobili vsi otroci s posebnimi potrebami. Po trenutni ureditvi so namreč do stalnega spremljevalca upravičeni zgolj težje in težko gibalno ovirani ter slepi otroci.

Preostali otroci s posebnimi potrebami (otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni, slabovidni otroci in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami) imajo sicer izjemoma možnost do začasnega spremljevalca. Vendar pa začasni spremljevalec ni nujno vsakič ista oseba. To otroku ne zagotavlja stalnosti, ki je potrebna za razvoj medsebojnega zaupanja in navezanosti, torej temelja za otrokov optimalen razvoj. S predlagano spremembo pravice do spremljevalca smo tako skušali zagotovili višjo socialno vključenost, olajšali možnosti izobraževanja in preprečili nastajanje sekundarnih težav, kot so šolska fobija, nastanek motenj hranjenja, anksioznosti in depresije. Neurejenost področja na drugi strani negativno vpliva tudi na delo učiteljev in posredno na izobrazbo preostalih otrok, saj so učitelji zaradi dela, ki bi ga moral prevzeti spremljevalec, dodatno obremenjeni in ne morejo enako kakovostno izvajati poučevanja.

V LMŠ smo se z novelo zakona odzivali na dlje časa trajajoča opozorila številnih strokovnjakov, učiteljev in staršev otrok s posebnimi potrebami. Pripravljena je bila v sodelovanju s strokovno javnostjo, številni strokovnjaki pa so na današnji seji članom odbora tudi predstavili, zakaj so predlagani spremembi zakona naklonjeni.

Poslanci koalicijskih stran – SDS, SMC in NSi – ki so člani odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pa so na današnji seji predlagano novelo zakona vseeno zavrnili. Tako so preprečili, da bili – ne glede na to, ali gre za gibalno ovirane otroke ali za otroke z avtističnimi motnjami – vsi otroci s posebnimi potrebami obravnavani enako.

Žalostno je, da koalicijski poslanci niso sposobni preseči političnih delitev in poslušati svoje vesti, tudi če to pomeni škodo že tako ranljivim otrokom.