V LMŠ zagovarjamo kakovostno javno šolstvo dostopno vsakemu otroku

V poslanski skupini LMŠ smo zagovorniki javnega šolstva, ki si je s svojim odličnim delom in široko dostopnostjo utrdilo položaj v slovenski družbi kot prostor skupnih temeljnih vrednot in raznolikosti. V Sloveniji imamo dobro mrežo javnih osnovnih šol, ki vsem otrokom zagotavlja kvalitetno in dostopno izobraževanje.

Pri financiranju javno/zasebno ne gre za denar, ampak za vprašanje uveljavljenega koncepta, ki je v Sloveniji z dobrimi rezultati javne mreže osnovnih šol preživel vse od osamosvojitve. V PS LMŠ razumemo zasebno šolstvo kot dopolnitev, pri čemer menimo, da je ali javno ali zasebno, vmesne poti ne more biti. Se pa zavedamo, da je potrebno na podlagi odločitve Ustavnega sodišča spremeniti zakonodajo na področju financiranja osnovnega šolstva.

V poslanski skupini LMŠ ne zagovarjamo zahtev SDS in NSi, da bi se zasebnim osnovnim šolam 100-odstotno financiralo tako obvezni kot razširjen program oziroma enako kot javnim osnovnim šolam. Tega Ustavno sodišče ne zahteva v svoji odločbi. Z delom zakona, ki ga predlaga minister Pikalo in določa, da se obvezni program zasebnih šol financira v 100 odstotkih oziroma v enaki višini kot pri javnih, se strinjamo. Menimo pa, da je potrebno sofinancirati tudi manjši del razširjenega programa zasebnih osnovnih šol, ki je nujen za izvajanje obveznega programa. Gre za dopolnilni in dodatni pouk ter jutranje varstvo. Tega ministrstvo ni predlagalo. Zato smo na seji odbora predlagali amandma, po katerem bi država zagotovila tudi financiranje dela razširjenega programa – dopolnilni in dodatni pouk ter jutranje varstvo. Na ta način javnih in zasebnih šol pri financiranju ne bi izenačili, saj je logično, da če nekdo ustanovi zasebno šolo, mora ta, ki jo je ustanovil, to svojo šolo financirati. V kolikor bi država financirala zasebne šole v enaki višini kot javne, bi to pomenilo začetek konca javnega šolstva v Sloveniji.

Kljub ne podpori omenjenemu amandmaju (poslanske skupine SD, Levica, NSi in SDS), bomo predlog novele zakona podprli, saj na podlagi zagotovil ministra Pikala predlagana novela zakona, kljub tej pomanjkljivosti, uresničuje ustavno odločbo.