V LMŠ smo za nizkoogljično družbo in energetsko samozadostnost

Edvard Paulič je sprejel člane odbora za okolje in energijo parlamenta nemške zvezne dežele Saška – Anhalt.

Povečanje deleža pridobivanja energije iz obnovljivih virov in zagotavljanje sistemskega nizkoogljičnega vira energije je za LMŠ dobra rešitev na poti v energetsko samozadostnost. Prav tako podpiramo inovativnost in naprednost pri načinih prehoda na zeleno gospodarstvo, ekološko kmetijstvo ter pri ozaveščanju ljudi za odgovorno ravnanje z električno energijo. Ob vsem zavedanju, da so ukrepi za zmanjšanje toplogrednih plinov lahko vedno ambicioznejši, je poslanec LMŠ in predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Edvard Paulič sprejel člane odbora za okolje in energijo parlamenta nemške zvezne dežele Saška – Anhalt, ki so našim poslancem predstavili svoje izkušnje s področja zagotavljanja energije iz obnovljivih virov. Nemčija je namreč zaradi odločnih okoljevarstvenih politik in dobrih naravnih danosti (vetrne elektrarne) dosegla izredno visok delež v energetski preskrbi. Dialog je izjemnega pomena pri načrtovanju prihodnjih okoljskih politik in razpravah o zagotovitvi energetske neodvisnosti naše države.

Edvard Paulič, Tina Heferle, Igor Peček