V LMŠ predlagamo: Do spremljevalca naj bodo upravičeni vsi otroci s posebnimi potrebami, ki stalnega spremljevalca potrebujejo za izvajanje fizične ali drugačne pomoči v času šolanja

V LMŠ smo vložili predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, s katerim želimo vsem tem otrokom pri vzgoji, izobraževanju ter razvoju njihovih potencialov omogočiti enake – maksimalne – možnosti. S predlagano spremembo bi bili do spremljevalca upravičeni vsi otroci s posebnimi potrebami, ki stalnega spremljevalca potrebujejo za izvajanje fizične ali drugačne pomoči v času šolanja. Po trenutni ureditvi so namreč do stalnega spremljevalca upravičeni zgolj težje in težko gibalno ovirani ter slepi otroci.

Drugi otroci  s posebnimi potrebami – otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni, slabovidni otroci in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami – imajo sicer izjemoma omogočeno možnost do začasnega spremljevalca. Vendar pa ni nujno, da je začasni spremljevalec zmeraj ista oseba, kar otroku ne zagotavlja stalnosti, ki je potrebna za vzpostavitev medsebojno zaupanje in navezanost, ta pa sta za otrokov razvoj ključna. Predlagana sprememba bo otrokom s posebnimi potrebami olajšala izobraževanje in preprečila nastajanje sekundarnih težav, kot je šolska anksioznost ali fobija, ki povečuje možnosti za odsotnost od pouka, nastanek motenj hranjenja, tesnobe in depresije, kar lahko vodi tudi v samomor. Neurejeno področje slabo vpliva tudi na delo učiteljev, saj so zaradi dela, ki bi ga moral prevzeti spremljevalec, še dodatno obremenjeni in ne morejo enako kakovostno izvrševati svoje primarne naloge – poučevanja.

V LMŠ se z novelo zakona odzivamo na že mnogokrat slišana opozorila številnih strokovnjakov, učiteljev in staršev otrok s posebnimi potrebami. Vsi otroci s posebnimi potrebami – ne glede na to ali gre za gibalno ovirane otroke ali za otroke z avtističnimi motnjami – naj bodo obravnavani enako.