USTVARJANJE STIMULATIVNEGA POSLOVNEGA OKOLJA

Stranka Lista Marjana Šarca je danes pripravila okroglo mizo na temo ustvarjanja stimulativnega poslovnega okolja. Gosta okrogle mize sta bila Lousewies van der Laan, nekdanja nizozemska političarka in podpredsednica stranke ALDE, in mag. Vojmir Urlep, od lanskega leta upokojeni gospodarstvenik, nekdanji predsednik uprave uspešnih slovenskih gospodarskih družb – Kemofarmacije, d. d., in Leka, d. d. Okroglo mizo je povezovala mag. Katja Damij, priznana strokovnjakinja za področje sodobnih finančnih sistemov in svetovalka stranke Lista Marjana Šarca za nove tehnologije.

Gosta sta spregovorila o tem, kako zaustaviti »beg možganov« in pritegniti mlade nazaj v Slovenijo, kakšne so rešitve za strukturno nezaposlenost in kakšno okolje potrebujejo mlada podjetja za svoj zagon.

Pri slednjem Lousewies van der Laan vidi razliko v tem, da so na Nizozemskem začetna podjetja deležna velike spodbude in stimulacij, medtem ko pri nas ni preprosto startati podjetje, kaj šele ustvarjati dobiček. Posameznik mora dobiti občutek in željo, da sodeluje, da soustvarja, država pa mu mora pri tem pomagati.

Mag. Urlep, svetovalec za gospodarstvo v stranki Lista Marjana Šarca, je nadaljeval, da je naše okolje še vedno premalo prijazno do podjetnikov in podjetništva, kar se kaže v hiperregulaciji s številnimi predpisi, ki jim je težko slediti. Brez dodane vrednosti zapletajo življenje tistim, ki imajo znanje, ideje, vizijo in željo, da se pojavijo na trgu. Po drugi strani Slovenija še vedno ni dovolj prijazna za tuj kapital, prav primer Leka Novartisa je primer uspešne zgodbe tujega investitorja.

Na vprašanje nezaposlenosti je mag. Urlep poudaril, da se danes srečujemo z zrcalno sliko tistega, kar smo imeli v času finančne krize. Velik delež nezaposlenih se hitro zmanjšuje, podjetja pa se tako srečujejo s problemom, kako pridobiti kakovosten kader. Zapiranje meja in postavljanje omejitev za uvoz delovne sile zagotovo pomeni le zaostrovanje tega problema in omejevanje slovenskega gospodarstva. Rešitev za strukturno brezposelnost vidi v dousposabljanju in preusposabljanju kadra, ker le tako lahko dobimo profile, ki jih gospodarstvo potrebuje. Dolgoročno pa je nujno treba uskladiti strategijo izobraževalnega sistema s potrebami gospodarstva.

Van der Laanova je predstavila primer iz prakse, ki se je izkazal za uspešnega na Nizozemskem. Tam so vlagali v sistem klasičnih srednješolskih programov in konkretnih znanj, ki jih potrebuje gospodarstvo. Tako so znova dvignili veljavo in spoštovanje tudi praktičnim študijam in poklicem.

Glavni motiv, zakaj mladi z znanjem in izkušnjami odhajajo v tujino, vidi mag. Urlep v tem, da mladi nimajo pravih možnosti samopotrjevanja in razvoja na svojem področju. »Ustvariti moramo delovna mesta, ki bodo mladim dala možnost osebnostnega razvoja tudi na najzahtevnejših področjih. Moramo biti družba, ki ceni znanje in ga tudi primerno vrednoti.« Eden izmed motivov, kot je še dodal, so tudi plače, pri čemer pa je ključno previsoko obdavčeno delo v Sloveniji.

Van der Laanova je dodala, da pozna veliko primerov, ko so ljudje odšli v tujino in tam ostali. Kljub temu misli, da se bodo Slovenci radi vračali domov, naša dežela je lepa, rešitev pa vidi v tako imenovani »izmenjavi možganov«. Se pravi, pritegniti ljudi nazaj v Slovenijo z znanjem in izkušnjami iz tujine, tu pa jim omogočiti delovna mesta na primernih položajih.

Ob koncu okrogle mize je pogovor nanesel na mlade volivce in kako le-te spodbuditi k večji politični dejavnosti. Van der Laanova vidi razlog v tem, da med mladimi velja mišljenje, da ničesar ni mogoče spremeniti. Na splošno pogreša odziv in reakcije ljudi, ki bi si upali jasno izraziti svoja mnenje, namesto da se hitro zadovoljijo z danim stanjem.

Mag. Urlep je prepričan, da dokler bomo pri političnem delovanju ostajali le na verbalnem področju in besedam ne bo sledila akcija in udejanjanje danih obljub, bo težko razmišljati v smer, da mlade pritegnemo k sodelovanju. To lahko spremenimo samo z dejanji.

»Kakovost življenja v Sloveniji je na visoki ravni, naredite svojo znamko, ne v smislu mini Švice. Ste edinstveni, majhnost je prednost, ste homogena dežela,« je še dodala ob koncu Van der Laanova, ki je sicer v Sloveniji preživela nekaj let. Kar nekajkrat je vmes poudarila, kako lepa je naša dežela, skoraj popolna, česar se po njenem mnenju premalo zavedamo.