Ustanovljeni prvi trije lokalni odbori stranke LMŠ

V občinah Murska Sobota, Ivančna Gorica in Radovljica so ustanovili prve lokalne odbore stranke LMŠ.

Murska Sobota

Predsednik lokalnega odbora Liste Marjana Šarca v občini Murska Sobota je postal Jure Lang.

Novoizvoljeni predsednik lokalnega odbora Jure Lang se je ob izvolitvi zahvalil članom za zaupanje, »trudil se bom po najboljših močeh, da vaše zaupanje upravičim.«

Dogodka so se udeležili tudi nosilka liste za volitve v Evropski parlament Irena Joveva, poslanec LMŠ Aljaž Kovačič in podpredsednik stranke LMŠ Igor Žavbi.

Joveva je v svojem nagovoru poudarila pomen lokalnih skupnosti za razvoj vseh regij v državi saj so prav člani, ki prihajajo iz posameznih občin stik politike z realnimi problemi, realnih ljudi.

Aljaž Kovačič je, kot eden najmlajših poslancev v Državnem zboru je opozoril na vključenost mladih v politiko v katero bi se morala po njegovo mlada generacija bolj aktivno vključevati. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je predsednik lokalnega odbora postal Jure Lang, ki je predstavnik mlade generacije, ki se z željo po spremembah aktivno vključuje v politiko.

Podpredsednik stranke Igor Žavbi je spomnil na začetke stranke, ki je svoje začetke pisala prav v lokalnem okolju. Poudaril je, da je za vsako stranko pomembna rast, širitev na lokalni nivo, »vendar z zdravo in spontano rastjo. Tako se lahko gradi močna in trdna mreža lokalnih odborov na terenu

Radovljica

V Radovljici je bil za predsednika tamkajšnjega lokalnega odbora izvoljen Maksimiljan Kalan, ki je ob izvolitvi izpostavil nujnost, da politika pride nasproti ljudem. »Naša Radovljica je 2008 zadnjič pisala razvojni program, a se iz njega ni prav veliko realiziralo. Zato bomo šli z našim odborom v zasnovo programa 2020-24. Podeželje in periferija zelo zaostaja, saj se preveč dela na nadstandardnih, na običajni standard pa se pozablja. «

»Ta lokalni odbor bo povezoval ljudi. In ko so ljudje povezani in se trdo dela, je pozitiven odnos se pride do napredka, «pa je ob čestitki predsedniku novoustanovljenega lokalnega odbora povedala poslana Državnega zbora Karla Urh.

Dogodka se je udeležil tudi kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu Edis Rujović, ki ustanovitvi odbora pripisuje velik pomen . »Gre za velik dogodek, osnovni temelj na katerem je treba graditi. Vse se začne pri malemu človeku, pri lokalnih odborih, nismo filozofi, mi smo operativci, ki znamo delati

Ivančna Gorica

Za predsednika lokalnega odbora Ivančna Gorica je bil soglasno izvoljen Samo Matkovič, ki je članom in članicam obljubil trdo delo, ki bo v korist vseh prebivalcev in prebivalk Ivančne Gorice. 

Glede na politično situacijo v občini, ki je dokaj enostrankarska,  bodo po najboljši moči preko dveh občinski svetnic skušali realizirati glavne programske zaveze iz lokalnih volitev 2018, ki so bile ureditev prometne infrastrukture, ki bo povečala varnost udeležencev v prometu, omogočalo preusmeritev prometa mimo naselij in povečali dostopnost tovornih vozil do podjetij, boljša oskrba za starejše in invalidne občane z omogočanjem večje dostopnosti do javnih lokacij oz. možnost pridobitve boljše nege na domu ali v domu za starejše občane in mladim prijazna občina.