Ustanovljen lokalni odbor v Brežicah

Člani LMŠ Brežice so ustanovili lokalni odbor LMŠ v Brežicah. Za predsednika so soglasno izvolili predsednika Andreja Gerjeviča. Članstvo pričakuje od lokalnega odbora, da se v lokalno politiko več zdravega razuma in političnega delovanja, ki ni vezano na osebni interes. Andrej Gerjevič je dejal, da se bodo začeli pripravljati

Razprava je predvsem potekala o pomenu evropskih volitev. Članstvo je predvsem izpostavilo, da se premalo zavedamo nevarnosti ekstremističnih političnih sil, ki lahko prevzamejo vodilno vlogo v EU, če se zdravo razumski ljudje ne bodo udeležili prihajajočih EU volitev.