Ustanovitev demografskega sklada brez hkratne pokojninske reforme ne rešuje problema – potrebujemo dolgoročno vzdržen pokojninski sistem. Dr. Andrej Bertoncelj v oddaji Moje mnenje

Dr. Andrej Bertoncelj, nekdanji minister za finance v času vlade Marjana Šarca, je v imenu stranke LMŠ v oddaji Moje mnenje spregovoril o demografskem skladu, zakaj vladni predlog ni učinkovit in katere pasti prinaša.

Na vprašanje, zakaj se Šarčeva vlada ni lotila oblikovanja demografskega sklada, ki bi bil lahko zastavljen drugače in ne le kot upravljavec državnega premoženja, je spomnil, da so takrat pripravili dober predlog na strokovnih podlagah, manjkal pa je politični konsenz.   

V nadaljevanju je poudaril, da vladni predlog ne ustvarja dodatnih finančnih učinkov za pokojninsko blagajno, saj so ocenjeni letni prispevki sklada okvirno na ravni sedanjih, »zato se mi kot finančnemu strokovnjaku vedno pojavi vprašanje, zakaj pravzaprav delamo to spremembo«, ki nima niti kratkoročnih kaj šele dolgoročnih pozitivnih finančnih učinkov.

Spomnil je tudi na nižanje že uveljavljenih kriterijev korporativnega upravljanja pri strokovnih kompetencah in na prepolovitev zahtevanih vodstvenih izkušnjah iz najmanj deset let na samo pet let za nadzornike sklada, kar pomeni velik korak nazaj. Kot drugo pa v vladnem predlogu ni več izločitvenega kriterija za osebe, ki imajo ali so v zadnjih šestih mesecih imele funkcijo v politični stranki, na katero so bile voljene ali imenovane in se s tem na široko odpirajo vrata imenovanjem političnih funkcionarjev v nadzorni svet demografskega sklada. »Vprašajmo se, koga želimo, da bo upravljal s tem premoženjem. Profesionalni managerji, ki imajo dolgoletne izkušnje z vodenjem in upravljanjem premoženja v domačem in mednarodnem okolju. Ali pa želimo politične funkcionarje, ki bodo po tem predlogu lahko imenovani na ta mesta.«

Po mnenju dr. Bertonclja potrebujemo demografski sklad, vendar vladni predlog brez vključenih strukturnih reform ne rešuje problema. »Potrebujemo dolgoročno vzdržen pokojninski sistem, za kar bo potrebna pokojninska reforma, tudi reforma trga dela in ostale strukturne reforme.«

Poglejte še posnetek celotne oddaje na TV Slovenija.